Antalya Kumluca Sağlık Hukuku Avukatı - Kumluca Hukuk Bürosu

Sağlık Hukuku Avukatı Nedir?

Sağlık hukuku avukatı;  hekimler ya da diğer sağlık çalışanları tarafından gerçekleştirilen tıbbi müdahaleler sonrasında ortaya çıkan tazminat ya da cezalara yönelik davalara bakan avukatlardır.  Sağlık avukatları  buna ek olarak hekim ve hasta hakları incelenmesi sürecinde özel sağlık kuruluşlarında belirlenen çalışma koşullarını analiz etme sürecinde de görev alır. Ayrıca özel sağlık kuruluşları da danışmanlık ve sözleşme hizmetleri kapsamında sağlık hukuku avukatlarına başvurabilirler.

Sağlık avukatları Sağlık Hukuku mevzuatını detaylı olarak bilen ve bu konuda deneyimli kişilerdir. Hasta ile hekim arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların, uyuşmazlıkların ve diğer problemlerin çözümünde süreçle doğrudan ilgilenirler. Ayrıca sağlık davasında her iki tarafın da hakkının korunması durumuna dayalı çözümlerde taraflara yardımcı olurlar.

Antalya Kumluca sağlık hukuku avukatı arayan hastalar, danışmanlık hizmeti almak isteyen hasta ve sağlık kuruluşları bizlerle iletişime geçebilirler.

Sağlık Hukuku Avukatının Görevleri Nelerdir?

Sağlık hukuku avukatları sağlık alanında ortaya çıkacak her türlü uyuşmazlıkları, malpraktis davaları ve estetik operasyonlarda  alınan sonuçlardan memnun kalınmaması ya da operasyon sırasında hekim hatasına bağlı sorunlarda danışanlarına yardımcı olurlar.  Hastalar genelde hekim ya da sağlık personelinden kaynaklı sorunlarda haklarını arama konusunda tereddüt edebiliyor ya da geç kalabiliyor.  Ancak dünyada ve ülkemizde hekim hataları sebebiyle birçok insan telafisi mümkün olmayan durumlar yaşayabiliyor. Bu durumlarda hemen sağlık hukuku avukatına başvurarak süreci yönetmesi konusunda destek almanız gerekiyor.

Sağlık hukuku avukatları sağlık hukuku ve amlpraktis davaları için hem hasta hem de sağlık personellerine eğitimler verir.  Bunlar dışında dava süreçlerini yönetmede hukuki danışmanlık hizmeti verir. Ayrıca müzakerelerde ve anlaşmazlıkların çözümünde iki tarafa destek olurlar. Davaların açılması ve takip edilmesi konusunda da sağlık avukatları sürece dahil olur. Sizler de sağlık hukuku ile ilgili bir sorun yaşadığınızda bir sağlık avukatından destek alabilirsiniz.

Sağlık Hukuku Davaları Nelerdir?

Sağlık hukuku sürecinde çok sayıda dava türü vardır. Hastalar ya da doktorlar birçok durum için dava açma hakkına sahiptir.  Bu süreçte doktorun hukuki sorumluluğu,  doktorun hastaya karşı sözleşme için ve sözleşme dışı sorumluluğu, doktor ve hasta arasındaki hukuki ilişkiden ortaya çıkan sorumluluklara bakılır. Sağlık hukuku davasında  hatalı tıbbi tedavi ve daha sonra ortaya çıkan sonuçlar da dikkat e alınır.  Sağlık hukuku davaları şu şekilde sıralanabilir;

Doktor Hatasına Dayalı (Malpraktis) Tazminat Davası

Doktor hatasına bağlı bir tazminat davası açılabilmesi için hastada tıbbi müdahale sonucunda ortaya çıkan bir zararın oluşması gerekiyor.  Hasta açısından bir zarar ortaya çıkmadıysa doktorun hukuki bir sorumluluğu yoktur.  Bu süreçte görülen zararlar maddi ve manevi zararlar olarak belirtilebilir.

Maddi zararlar müdahale sırasında ya da haksız fiil sonrasında ortaya çıkmış olabilir. Bu durumda hastalar yoksun kalma tazminatı alırken birden fazla durum göz önüne alınacaktır.

Manevi zararlarda ise bireylerin hatalı bir tıbbi işlemin ardından beden ya da ruhen ortaya çıkan acı ve kederi olması durumunda açılan davalar söz konusudur. Hasta bu durumdan ortaya çıkan ve ölümle sonuçlanan bir sürece gittiyse hastanın yakınları manevi tazminat davası açabilir. Ancak ortaya çıkan zarar bir komplikasyon olarak biliniyorsa tıbbi personel ve hekimin bir kusuru yoktur.

Tıbbi işlem sırasında hekimin bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizliğine bağlı bir kusur varsa hasta mutlaka hekimin hatasından kaynaklı maddi ya da manevi tazminat davası açabilir.  Antalya Kumluca bölgesinde hekim hatasından bir zarar gören hastalar dava açma sürecinde danışmanlık hizmetimizden yararlanabilir.

Estetik Operasyonlarda İstenilen Sonucun Elde Edilememesine Yönelik Davalar

Tüm estetik operasyonlarda hasta ve doktor arasında operasyon sonrasında ortaya çıkacak sonuç ile ilgili eser sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşmeye göre doktorun hastasına vadettiği bir sonuç vardır. Eser sözleşmesi kapsamında ortaya çıkacak sonucu doktor; özen borcunun gereği fen ve sanat kuralları, anlaşma hükümleri, kendisine olan güven ve beklenen amaca uygun şekilde sonlandırmalıdır. Estetik operasyon ne olursa olsun sonucunda vaat edilen iyileşme olmadığında hasta doktora karşı dava açabilir. Estetik ameliyat sonrasında doktorunuzun belirttiği ve eser sözleşmesi kapsamında ortaya çıkmayan sonuç adına dava açmak için sağlık hukuku avukatlarından destek alabilirsiniz. Ancak her durumda da davadan olumlu sonuç alamayacağınızı ifade edelim.

Sağlık Hukuku Ceza Davaları

Hekim hatasına bağlı olarak hasta bir zarar gördüyse zararı giderebilmek adına maddi ya da manevi tazminat davası açabiliyor.  Buna ek olarak hastanın gördüğü zararı ortaya çıkaran işlem bir suç niteliğindeyse hekimin cezai sorumluluğu bulunur.
Sağlık müdahalesi sonucunda taksirle yaralama suçu ya da taksirle öldürme suçu ortaya çıkabilir. Bu durumlarda doktorun tıbbi işlem anında suç işleme kastı taşıyarak hareket etmesi ve tedavi amacı olmadan kasten yaralama suçu ya da öldürme suçu olduğu ortaya çıkabilir.

Hekimin işlem sırasında yanlış teşhisi sonucunda doğru olmayan bir tedavi yöntemi seçilirse, teşhis doğru olmasına rağmen yanlış bir tedavi yöntemi uygulandıysa, tedavi uygulaması için geç kalındıysa, riskli ya da uygun olmayan bir anestezi maddesi hastaya uygulandıysa hekim için bir suç teşkil edebilir. Bu durumlarda sağlık hukuku ceza davaları görülmektedir.

Kamu bünyesinde görev yapan bir doktor için yapılan ceza şikayeti olduğunda savcılığın ceza soruşturması yapabilmesi  adına şüpheli doktorun bağlı olduğu mülki idare amirinden soruşturma izni alması şarttır. Özel sağlık kuruluşlarında görev yapan doktorlar için soruşturma izni alınmasına gerek yoktur.

Tıbbi Müdahale Öncesi Aydınlatma Onamı Veya Aydınlatılmış Onam Formu

Bir sağlık kuruluşunda hastalara bir tıbbi müdahale yapılmadan önce mutlaka onayının alınması gerekiyor. Tıbbi müdahaleler için bu onay ön koşul olarak belirlenir. Hastanın onamı gerçekleşmeden tıbbi müdahale gerçekleşemez. Ayrıca tıbbi müdahale için hastanın bilgilendirilme işlemi yapılmadan da onam geçerli olmaz. Her hasta kendisi için uygulanacak tıbbi işlemlerin olumlu ve riskli yanlarını bilmelidir. Ayrıca diğer tıbbi yöntem tercihleri, tedaviyi kabul etmemesine bağlı karşılaşacağı olası problemleri, hastalığın gidişi ve sonuçları için bilgi verilmesi gerekiyor.

Tüm bilgilendirmeler Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında belirtildiği şekliyle hastanın anlayabileceği gibi tıbbi terimlere yer verilmeden, şüpheli bilgi verilmeden, hastanın ruh durumuna uygun olarak yapılmalıdır. Tüm bu durumlara dikkat edilmeden onam alındıysa yasal olarak tıbbi müdahale olmamış sayılır.  Tıbbi operasyonlardan önce hastaya bir form verilerek imzalanması istenir. Aydınlatma formunun hazırlanması sürecinde genel işlem koşullarına uyarak hareket edilmelidir.  Formlarda hastanın karşısına çıkacak tüm riskler net olarak belirtilmelidir. Hastaya tüm riskler net olarak belirtilmediyse hastanın imzası olsa da aydınlatılmış onam formu geçersiz olacaktır.

Bir onam formunun geçerli olabilmesi adına ilk kural hastanın onay verdiği konuda detaylı olarak bilgi sahibi olabilmesidir.  Bu süreçte hastanın doktora aydınlatılmak ve bilgi almak adına talepte bulunmasına gerek yoktur. Hekimler görevleri gereği bunu gerçekleştirilmelidir.

Sağlık Hukuku kapsamında yaşadığınız tüm sorunlarda dava sürecinin başlatılması ve takip edilmesi için sağlık hukuku avukatıyla çalışabilirsiniz. Ayrıca sağlık kuruluşları da sağlık hukuku davalarında sağlık avukatlarından danışmanlık hizmeti alabilirler. Antalya Kumluca sağlık hukuku avukatı ihtiyacınız varsa bizimle de iletişime geçebilirsiniz.

Call Now Button