Antalya Kumluca Ceza Avukatı - Kumluca Hukuk Bürosu

Ceza hukuku, en genel tabiriyle suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür.

Genel Olarak Ceza Hukuku

Ceza hukuku suç ve cezaları düzenleyen ve inceleyen bir kamu hukuku bölümdür. Var olan suçların dışında ceza kavramlarını da ayrıntılı biçimde inceler ve ele alır. Ceza hukuku, genel ceza hukuku ve özel ceza hukuku olmak üzere ikiye ayrılır

Genel ceza hukuku, suç kavramlarını hem maddi ve hem de manevi olarak değerlendiren, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeleri, bütün suçlar kapsayan tüm kuralları inceler.

Özel ceza hukuku ise, suç sayılan eylemleri inceleyerek, suçların kapsam ve sınırlarını, suçların hangi ceza karşılığı olduğunu, eylemlerin ve suçların birbirlerinden ayrılan yönlerini inceler.

 

Ceza Avukatının Davadaki Rolü

Ceza avukatı müvekkilini ya da müvekkillerini arama, el koyma gözaltı, kolluk ifadesi savcılık ifadesi, adli kontrol ya da tutuklamaya sevk, hakimlik sorgusu, ceza yargılaması, temyiz aşaması ve hükmün kesinleşmesi gibi davanın her aşamasında etkin bir şekilde rol alır. Bu aşamaların tamamında ceza avukatı müvekkilini temsil eder ve müvekkilini de süreçte devamlı hukuki olarak bilgilendirir. Ceza yargılamasında suç şüphesi taşıyan fail soruşturma aşamasında şüpheli, mahkeme aşamasında sanık olarak adlandırılır. Sanık adına vekaleten görev alan avukata da sanık müdafi denir. Eğer avukat karşı tarafı temsil ediyorsa müdafi değil vekil denir.

 Antalya Kumluca bölgesinde tüm ceza avukatı talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

kumluca ceza avukatı

Ceza Avukatı Nedir?

Resmiyet de ceza avukatı diye bir kavram olmasa da ceza soruşturmalarını ve davalarını takip eden avukatlara ceza avukatı veya ağır ceza avukatı adı verilir.

Ceza soruşturması ya da yargılaması suç işlendikten sonra başlar. Ceza avukatı da suçun işlenmesinin ardından bu süreçte müvekkiline hukuki anlamda yardımcı olur.

Suç şüphesi altında olan veya hakkında yakalama kararı olan ya da olmayan kişiler ya da işlenen suçun mağduru olanlar bir ceza avukatına başvurabilir.

 

Ağır Ceza Mahkemelerinde Görülen Dava Türleri

Ağır ceza mahkemelerinde görülen bazı dava türleri şunlardır;

  • Resmi belgede sahtecilik suçu 
  • Rüşvet suçu
  • Hileli iflas suçu
  • Taksirle ölüme sebebiyet verme
  • Kasten adam öldürme
  • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu
  • İrtikap suçu 
  • Zimmet suçu
  • Milli savunmaya karşı işlenen suçlar,
  • Nitelikli dolandırıcılık suçu
  • Yağma (Gasp) suçu 
  • Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı işlenen suçlar,
  • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar,
  • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk
  • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu gibi siyasi nitelikli suçlar.
  • Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on seneden daha çok hapis cezalarını gerektiren, tüm suçlara ilişkin davalar ağır ceza mahkemelerinde görülür.

ceza avukatı antalya

Avukat Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyim?

·         Avukat Dava Hakkında İyi Araştırma Yapabilen Biri Olmalıdır.

Güncel konuları ve gelişmeleri takip eden ve araştıran bir avukat sizin için hayat kurtarıcı derecede önemli olabilir.

·         Konu Hakkında Yeterli Bilgi Ve Tecrübeye Sahip Olması Gerekir.

Davaya konu olan olay ile ilgili yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olan bir avukat sizi en doğru şekilde temsil edecektir.

·         Kendinizi Doğru İfade Ettiğinizden Emin Olun.

Dava aşamasında avukatını ile kuracağınız iletişim de çok önemli bir yere sahiptir. Davalar uzun sürebilir. Aklınızda birçok soru işareti olabilir. Bu ve buna benzer birçok sorun açısından avukatınız ile kuracağınız sağlıklı iletişim sizi daha rahatlatıcı kılacaktır. Bu yüzden avukatınıza kendinizi iyi ifade ederseniz tüm süreçte soru işaretlerinizi giderebilirsiniz.

·         Avukatınızın Geçmiş Davalarını İnceleyin.

Bir avukat seçiminde daha önce benzer davalarda tecrübeli olması çok önemlidir. Çalışmak istediğiniz avukat geçmişte aynı alandaki davalara baktıysa sizin davanızda da fayda sağlayabilir.

·         Avukatın da Sizi Seçme Hakkı Olduğunu Unutmayın.

Avukat seçiminde en çok göz ardı edilen durumlardan biri avukatın da savunacağı kişiyi seçme hakkı olduğudur. Bu yüzden avukatınıza kendinizi ve süreci doğru şekilde ifade edin. Böylece avukatınızın sizi savunarak hakkınızı koruyabileceğini düşünmesini sağlayın.

·         Çevrenizin Tavsiyelerini Dikkate Alın

Avukat seçiminde çevredeki kişilerin tavsiyeleri de önemli bir rol oynar. Çevrenizdeki insanların daha önce çalıştıkları ve memnun kaldıkları avukatlarla görüşmeyi deneyin. Çevrenizin tavsiye ettiği avukatlar sizlere de yararlı olabilir.

Antalya Kumluca bölgesinde hizmet veren büromuz tüm ceza davalarında sizlere danışmanlık hizmeti vermektedir.

ceza avukatı bulma

Türkiye’de Ceza Davaları

Ceza davaları bir kişinin gerçekleştirdiği eylemin suç şüphesi taşıması üzerine başlayan ve bu şüphe sona erene kadar devam eden yargısal sürece denir. Ceza davaları iddia, savunma ve yargılama olmak üzere üç aşamadan oluşur.

Savcı ortaya attığı iddia sonucu ceza davası başlar. Ardından zanlı veya vekili olan ceza davası avukatı savunma yapar. Hakim de tezi yani iddianameyi okur ve savunmayı değerlendirdikten sonra özgür iradesiyle adil bir karar verir.

Ceza Davalarına bakan mahkemeler;

Asliye Ceza Mahkemeleri: Birçok ilçede ve il merkezinde asliye ceza mahkemesi vardır. on seneden az cezaları gerektiren suçları işleyenleri yargılayan ve kanunda belirtilen diğer işleri yapan mahkemelerdir. Bu mahkemelerde savcı bulunmaz sadece tek hakim vardır.

Ağır Ceza Mahkemeleri: Ölüm, ağır hapis ve on seneden daha fazla hapis cezasını gerektiren suçları işleyenleri yargılarlar. Bir başkan ve iki üye olmak üzere 3 hakim vardır. Ağır Ceza Mahkemelerinde kamuoyu adına davacı olarak savcı bulunur.

Bu mahkemelerin verdiği kararlar Yargıtay’ın Ceza Daireleri’nde direkt veya tarafların isteği doğrultusunda yeniden gözden geçirilerek kanunlara uygunlukları araştırılır.

 

Daha sonra da ceza yargılamasında duruşma aşamasına geçilir. Taraflar mahkemeye çağrılır, yargılamanın ardında son karar aşamasına geçilir. Duruşma esnasında sanığa son bir söz verilir ve mahkeme bir karara varır. Kararın ardından mahkemenin verdiği karara karşı üst mahkemeye başvuruda bulunulmadığı takdirde karar kesin hüküm halini alır. Başvuru yapılırsa, karar istinaf ve temyiz aşamalarının sonuçlanmasının ardından kesinleşir. Ceza mahkemesi hükmün kesinleşmesiyle birlikte son bulur.

Call Now Button