Antalya Kumluca Boşanma Avukatı | kumlucahukuk.com

Boşanma Avukatlarına Yansıyan Başlıca Boşanma Nedenleri

Evli çiftler birçok sebebe bağlı olarak boşanma davası için boşanma avukatlarına başvuru yapabiliyor.  Kanunda boşanma sebepleri net olarak belirtiliyor.  Ülkemizde çiftler genelde belirli sebeplerden boşanma avukatlarına başvuruyor.  Çiftler yasal sebeplerden biriyle avukata gittiyse anlaşmalı ya da çekişmeli olarak dava açabilirler. Boşanma davasında gösterilen başlıca sebepler şöyle sıralanabilir;

 • En sık boşanma nedenleri arasında aldatma vardır. Taraflardan biri cinsel olarak aldattığında zinaya bağlı boşanma olabilir.
 • Eşlerden birinin diğer eşin hayatına kast etmesi de güçlü bir boşanma sebebidir.
 • Eşi yüz kızartıcı suç işleyen kişiler de boşanmaya başvurabilir.
 • Eşlerden birinin akıl hastalığı olması durumunda boşanma talep edilebilir.
 • Evlilik birliğini temelinde sarsacak bir olay yaşandıysa boşanma davası için avukata gidilebilir.
 • Eşlerden birinin onur kırıcı davranması ya da kötü davranması boşanma sebebi olabilir.
 • Taraflardan biri evlilik yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa ya da çiftler arasında şiddetli geçimsizlik varsa boşanma davası açılabilir.
 • Evlilikte şiddet ortaya çıkması da geçerli bir boşanma nedeni olacaktır.

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davası, resmi mahkeme önünde evlilik birliğinin sona erdirilmesi sürecidir. Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli boşanma olarak iki farklı grupta incelenir.

Anlaşmalı boşanma davası; iki eşin de boşanmaya bağlı tüm süreç hakkında anlaşmaya vararak evlilik birliğini bitirmesi durumudur.

Çekişmeli boşanma davası; bir tarafından kusurlu olduğu boşanma sürecidir. Bu davalarda maddi veya manevi tazminat, nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi durumlar hakkında belli bir çekişme süreci vardır.


Boşanma Davası Süreci

Boşanma davaları; anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları olarak iki farklı grupta incelendiğinden süreçleri arasında bazı farklılıklar vardır.  Her iki boşanma davasında da taraflardan biri Aile Mahkemesine giderek davasını açabilir.  Boşanma davasını açmak isteyen eş iki nüsha halinde dava dilekçesi, ekleyeceği belgeler ve nüfus cüzdan fotokopisi ekleyerek davayı açabilir.

Anlaşmalı boşanma davasında mahkeme eşler arasında yapılan anlaşmalı boşanma protokolüne göre işlem yapar.  Çekişmeli boşanma davasında süreç daha farklıdır. Bu süreçte mahkeme karşı tarafa öncelikle tebligat gönderir.  Cevap dilekçesi ve ön inceleme süreçleri geçtikten sonra duruşma günü belirlenir. Taraflar tarafından hazırlanan protokol hakim tarafından onaylanır ve boşanma davası tamamlanır.

Antalya Kumluca boşanma avukatı arayışı içinde olan kişiler bize ulaşarak boşanma süreci hakkında danışmanlık hizmeti alabilir.

Kumluca Boşanma Avukatı Desteği Almanın Önemi

Çekişmeli boşanma davalarında avukat davanın seyrini değiştirebilir.

Mal paylaşımı ya da velayet durumları varsa Kumluca boşanma avukatı desteği almak kazançlı çıkmanızı sağlayabilir. Çocuğun beyanının alınması ya da mal paylaşımının istediğiniz gibi yapılması adına süreçte avukatınız sizlere yardımcı olacaktır.  Bu süreçte kendi başınıza olursanız davadan istemediğiniz sonuçlar çıkabilir.

Boşanmanın Özel Nedenleri

Boşanma sürecinde özel nedenler kanunda belirtilmiştir. Boşanmanın özel nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Zina olması
 • Taraflardan birinin hayata kastı
 • Onur kırıcı davranışta bulunma
 • Evliliğe yaraşmayan bir hayat sürme
 • Taraflardan birinin terk etmesi
 • Eşlerden birinin akıl hastalığı olması gibi sebepler boşanmada özel sebeplerdir.

Boşanmanın Genel Nedenleri

Özel boşanmada ortada belli bir olgu vardır. Bu olgu boşanmaya yetecek bir neden olarak kabul edilir. Ancak özel bir neden olmayan durumlarda boşanmak isteyen taraflar genel boşanma sebeplerini öne sürerek boşanma davası açabilirler. Boşanmanın genel nedenleri şöyle sıralanabilir;

 • Evlilik birliğinin temelden sarsılmasına bağlı şiddetli geçimsizlik
 • Anlaşmalı şekilde boşanma
 • Eylemli ayrılık ortaya çıkmasına bağlı olarak boşanma gibi durumlar da genel boşanma nedenleridir.

Anlaşmalı Boşanma Davaları

Boşanma davalarında en sorunsuz tamamlanan dava türü anlaşmalı boşanma davalarıdır. Anlaşmalı boşanma davası öncesinde taraflar oturur ve bir anlaşmaya varırlar. İki tarafın da istemesine bağlı olarak yapılan anlaşmalı boşanma protokolü ile dava tamamlanır. Mahkeme anlaşmalı boşanma protokolüne göre boşanma sürecini yürütür.


Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davasında öncelikle tarafların boşanmaya karşılıklı olarak karar vermesi gerekiyor. Daha sonra taraflar dilekçeyle birlikte istedikleri bir mahkemeye ikametgah zorunluluğu olmadan başvurabilirler. Davalar aile mahkemesine açılmalıdır.  Anlaşmalı boşanma davası için avukatınız olmasına gerek yoktur.


Çekişmeli Boşanma Davaları

Çekişmeli dava taraflardan birinin yaptığı bir eylem sonucunda boşanmaya genel ya da özel sebep varsa görülen dava türüdür. Bu davada bir taraf boşanmayı istemeyebilir ya da taraflar arasında çeşitli anlaşmazlıklar yaşanabilir. Çekişmeli boşanma davaları anlaşmazlık olduğu için avukatı olmayan taraf için zorlu geçecektir.  Antalya Kumluca boşanma avukatı tutarak çekişmeli boşanma davalarınızda destek alabilirsiniz.


Boşanma Davası İçin Gerekli Evraklar

Boşanma davası için belirlenen belgelerle başvuru yaptığınızda süreci başlatabilirsiniz. Boşanma davasında istenen belgeler şu şekildedir;

 • Boşanma davası için oluşturulan dava dilekçesi
 • Davayı açan tarafa ait kimlik ya da geçerli pasaport
 • Vekil üzerinden dava açılıyorsa boşanma davası vekaletnamesi
 • Dava har ve gider avansının yatırıldığını gösteren makbuz
 • Davada gösterilecek deliller ya da belgeler ( Bu kısım tamamen tercihe ve isteğe bağlıdır.)

Boşanma Dava Dilekçesinin Hazırlanması

Boşanma davasında dilekçenin doğru hazırlanması önem arz ediyor. Boşanma dava dilekçesinde dava açılacak mahkeme ismi en üste yazılır. Sonrasında davayı açacak kişi isim ve soy ismiyle birlikte kimlik numarasını belirtmelidir.  Ayrıca adres bilgilerine de yer vermelidir.

Davacı diğer eşin de isim soy isim ve adres bilgilerini belirtmelidir. Dilekçede davanın boşanma davası olduğu belirtilmelidir.  Ardından paragraf halinde boşanma sebepleri sıralanmalıdır. Boşanma sebeplerinin ardından iddianızı kanıtlayacak delillerin listesini sunmalısınız. Boşanma davasında tanık gösterecekseniz bu kişilerin adres ve isimlerini de delil listesine yazmalısınız.

Mahkeme taraflardan bilirkişi raporu, görsel, belge, mektup, yazışma gibi birçok delil isteyebilir.  Belli bir süreçten sonra yasalar kapsamında delili bildiremiyorsunuz. Bu yüzden delillerinizi bu aşamada girmelisiniz. En son bölümde mahkemeden istediğiniz nedenleri net olarak yazmalısınız.  Dilekçede nafaka, velayet ya da masrafların karşı tarafa yüklenmesi gibi talepleri iletebilirsiniz.

Boşanma Davaları İçin Nereye Başvurmak Gerekiyor?

Boşanma davasında aile mahkemesine başvurmanız gerekiyor. Ancak anlaşmalı ve çekişmeli boşanma için başvurulabilecek yerler değişiklik gösteriyor.

Anlaşmalı boşanma davasında istediğiniz bir adliyeye giderek dava açmak için başvuruda bulunabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma davasında ikamet koşulu yoktur.

Çekişmeli boşanma davasında davalının ya da davacının yerleşim yerinde yer alan aile mahkemesine başvurulabilir.  Eşler son 6 ay süreyle ikamet ettikleri bir yerdeki aile mahkemesine de boşanmak için dava açabilirler.

Boşanma Davası Hangi Mahkemelerde Açılmalıdır?

Boşanma davası için aile mahkemelerine başvuru yapmanız gerekiyor. Boşanma davaları aile mahkemelerinde diğer davalardan farklı usul kurallarına göre yürütülmektedir.


Boşanma Avukatının Görevleri

Boşanma davası sürecinde avukat önemsiz gibi gözükse de avukatın en gerekli olduğu süreçler boşanma davaları olabilir. Boşanma davalarında avukatlar sürecin yönetilmesinde taraflara destek olur. Boşanma avukatının görevleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Anlaşmalı boşanma davası için protokolün hazırlanması sürecini koordine eder.
 • Çekişmeli boşanma davası açma, dava sürecinin takibini yapmada görev alır.
 • Boşanma sürecinde mal paylaşım davalarını açar ve takip eder.
 • Evlilik sözleşmesi ya da evlenmeden önce yapılacak mal rejimini kapsayan sözleşmelerin oluşturulmasını sağlar.
 • Boşanma sürecinde maddi veya manevi tazminat davasını açar ve takip eder.
 • Çocukların velayetinde anlaşmazlık varsa çözüme yardımcı olur.
 • Nafaka talebin ve nafaka arttırma davalarını yürütür.
 • Aile Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki tedbirlerin alınmasını sağlar.

Görüldüğü gibi boşanma avukatı hem anlaşmalı boşanma hem de çekişmeli boşanma sürecinde aktif rol oynar. Antalya Kumluca boşanma avukatı arıyorsanız bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Call Now Button