Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat Davası - Kumluca Hukuk Bürosu

yanlış tedavi nedir
29
Haz

Yazar ugkvp

0 Yorum

Yanlış tedavi nedeni tazminat davası; diğer bir deyişle  ‘’ malpraktis ’’ olarak geçmektedir. Yanlış tedavi neden ile tazminat davası; yanlış tedavi uygulayan doktor, hastane, sağlık kuruluşlarının bilgi yetersizliği, tecrübesizliği, ihmalliği ve tam donanımlı bakımsızlık nedeniyle hastadan kalıcı ya da geçici zarar görmesi üzerine açılan davadır.

Doktor hatası nedeniyle tazminat,  mağdur kişinin hikayesi, gerekli tetkiklerin yapılması, yanlış ilaçların kullanılması, gereksiz ameliyat, yanlış iğne kullanımı ve bunlar gibi hatalardan kaynaklanan uygulamalardır. Türk Tabipleri Birliği tarafından oluşturulan ‘’ Hekimlik Mesleği Etik Kuralları’’ listesinin 13. maddesinde değinilmiştir. Maddeye baktığımız karşımıza şu çıkmaktadır; Bilgisizlik , deneyimsizlik veya bakım yetersizliği sebebi ile hastanın kalıcı ya da geçici hasar görmesinde ‘’hekimliğin kötü uygulaması’’ koşuluna denk gelmektedir.  Maddede belirtildiği gibi doktor ya da hastane tarafından oluşturulan bir duru da ‘’kötü uygulanma’’ noktasına değinilmektedir. Yani hastanede yanlış tedavi görmeniz durumunda haklı ve meşrusunuzdur.

Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat Davası Açmanın Şartları Nelerdir?

Yanlış tedavi nedeni ile tazminat davası açma hakkınız bulunmaktadır. Bir üst satırlarda bahsettiğimiz gibi sizlere uygulanan bir tıbbi uygulamanın getirdiği sorunlardan kaynaklı sağlık kuruluşunu veya doktora maddi ve manevi tazminat davası açma hakkınız bulunmaktadır. Ancak doktor hatasından kaynaklı tazminat davası açabilmeniz için bazı şartlar, koşullar bulunmaktadır. Bu şartları birazdan değineceğiz.

Tıbbi uygulamalar; belirli ölçülerde risk taşımaktadır, bundan kaynaklı hasta izni ve onayı olmaksızın, hastanın bilinci yoksa vekaleten birinci derecek yakının onayı olmadan uygulama yapılması mümkün değildir. Farklı acil müdahale istisnaları bulunmaktadır. Genel olarak bakıldığında; ameliyat olmayı ret eden bir hastanın faydasını sağlayacak bir ameliyat olsa da doktor bu kararı kendi verememektedir.  Hastanın onayı, doktorun da kabulü ile gerçekleştirilen operasyonlarda uygulanacak her aşama, her detay; kabul edilmiş, ‘’ tıbbi standart’’ olarak nitelenen, kurallara tabi olmak zorundadır. Doktor bu sorumluluğun, gerekliliğin ve vahametin farkında olarak işlemlerini gerçekleştirecektir. Tıbbi standartlara hizmet etmeyen her uygulama ve müdahale malpraktis yani ‘doktor hatası’ olarak kabul edilecektir.

Türk Tabipleri Birliği’nin ‘’tıbbi standart’’ ilkesinde bulunan detaylardan bahsettik. Yargıtay ve Danıştay Kararlarında Hekim Hatası şu şekilde nitelendirilmektedir; tıp biliminin prosedürlere ve deneyimlere göre olan özenin, dikkatin bulunmadığı ve bu sebep ile oluşan her türlü doktor operasyonu ve uygulaması hekim hatası olarak anlaşılmaktadır. Yargıtay ve Danıştay genel olarak bu kanıya ortaya çıkartmıştır. Ortaya çıkan bu kanı, maddeler ile detaylandırılmıştır, maddeler ise şu şekildedir,

 • Doktorun bilgi yetersizliği
 • Teşhiste standartlara uyulmaması
 • Tedavide standartlara uyulmaması
 • Tıbbi ekipmanların yetersizliği
 • Gerekli hijyen koşullarının yaratılmaması
 • Hastaya gereken bilginin; şeffaf ne net olarak verilmemesi
 • Operasyon sonrasında hastanın bakımının sağlanması
 • Yeterli sayıda personel bulunmaması
 • Tedavinin ardından hastaya gereken özenin gösterilmemesi
 • Yanlış tedavi yönteminin hastaya uygulanması
 • Tedavi organizasyonun eksik oluşturulması
 • Hastaya gereksiz ve fazla işlem uygulanması
 • Hastayı yeterince müsaade altında tutmayarak oluşan komplikasyonlar

Yukarıda belirtilen maddelerden herhangi birisi veya bu duruma benzer durumların yaşanması halinde hekim hatası bulunmaktadır. Hasta, bu mağduriyeti yaşaması halinde; yanlış tedavi nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır.

yanlış tedavi tazminat davası

Yanlış Tedavi Nedeniyle Açılacak Tazminat Davası Zaman Aşım Süresi

Hekim hatasından kaynaklı oluşacak tazminat davalarının zaman aşımı süresi bulunmaktadır. Bu süre şu şekilde belirtilmektedir; hasta, kendisine yanlış tedavi uygulamasın farkına varması durumunda 5 yıl içerisinde, dava açabilmektedir. Süre 5 yılı geçmesi halinde dava açma hakkı elinden gidecektir. Yani detaylıca örnek verilmesi şu şekildedir; size uygulanan tedavi, 02.02.2020 yılında gerçekleşmiştir. Ancak size uygulanan tedavinin yanlış olduğunun farkına varmanız 02.02.2021 yılında gerçekleşmiştir. Bu durumda 02.02.2026 yılına kadar dava açabilirsiniz. Yani yanlış tedavinin size uygulandığını fark etmeniz durumundan 5 yıl sonrasına kadar dava açma hakkınız bulunmaktadır.

Doktor Hatası Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında Görevli Mahkeme Nedir?

Doktor hatası nedeniyle yanlış tedavi uygulanmasından kaynaklı açılacak maddi ve manevi tazminat davaları; açılacak kuruma göre hangi mahkemeye başvurulacağı farklılık göstermektedir. Bunun nedeni ise bağımsız çalışan hekim, özel hastane ve kamu hastanelerinden kaynaklıdır. Bu duruma göre, açılacak davanın hangi mahkemeye iletilmesi gerektiği, şu şekilde nitelendirilmektedir;

 • Bireysel çalışan hekime açılacak maddi ve manevi tazminat davasından sorumlu mahkeme; Tüketici Mahkeme.
 • Özel hastanede oluşmuş yanlış tedavi nedeni ile açılacak olan maddi ve manevi tazminat  davasından sorumlu olan mahkeme; Tüketici Mahkeme.
 • Kamu hastanelerinde oluşmuş, hekim hatası nedeni ile açılacak olan maddi ve manevi tazminat davasından sorumlu mahkeme; İdari Mahkeme.
 • Vakıf üniversitesi ya da Devlet üniversitesi hastanelerinde oluşabilecek hekim hatası nedeni ile açılacak olan maddi ve manevi tazminat davasından sorum olan mahkeme; İdari Mahkeme.
 • Aile Sağlığı Merkezi (Sağlık Ocağı) ve benzeri sağlık kuruluşlarında oluşan yanlış tedavi nedeni ile açılacak olan tazminat davasından sorumlu olan mahkeme; İdari Mahkeme.

Yanlış tedavi nedeni ile açılacak olan tazminat davalarından sorumlu olan mahkemeler yukarıdaki ektedir. Sağlık kuruluşlarına göre mahkeme sorumlulukları farklıdır. Sizler Kamu hastanesinde yaşadığınız hekim hatasından kaynaklı tazminat davasını tüketici mahkeme’ye açmamanız gerekir. Böyle bir durum olması durumunda; davanız açılmayacaktır ve sizlere ret cevabı gelecektir. Önemli diğer bir hususta ise şöyledir; hizmet kusurundan ziyade bireysel kusura dayalı hekim hataları, adlı yargı standartlarında görülecektir. Yani bireysel doktor hatasından kaynaklı davalar; adli yargı değerlerinde görülecektir.

doktor hatası tazminat davası

 Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat Davasında Avukatın Önemi

Yanlış tedavi nedeniyle açacağınız tazminat davasından profesyonel bir destek almanızda fayda vardır. Alanında uzman birçok hukukçu, bu tür davalarda avukatlar ile çalışılmasını önermektedir. Yasalar ve Kanunlar, bireylerin kendi davlarını açabilme ve bunu takip edebilme hakkını, bulundurmaktadır. Yani sizler dava açarak; süreci başlatabilir, devam ettirebilirsiniz. Ancak alana hakim olmanız, gerekli kanunları ve gerekliliklerini bilmeniz gerekmektedir. Bu noktada bilgi birikiminizde ve tecrübelerinizde pürüz bulunuyorsa, mutlaka avukat ile çalışmak gerekir. Avukatlar kanun ve yasalar hakkında detaylı bilgi sahipleri ve tecrübeye erişmiş kişilerdir. Davanız hızla açabilir ve zaman tasarrufunuzu yaratabilirler. Ayrıca açacağınız maddi, manevi tazminat davalarının bedellerini, adaletli şekilde belirleyebilirler. Sizlere tazminat davası süresince yaşayacağınız olayları ve koşulları detaylı olarak anlatabilir; manevi olarak yakınınızda olabilir. Bunlar gibi önemli detayları için avukat ile çalışmanızı önermekteyiz.

Yorum Yap

Call Now Button