Antalya Kumluca Tüketici Hukuku Avukatı - Kumluca Hukuk Bürosu

Tüketici Hukuku Avukatı Nedir?

Tüketici hukuku avukatı; tüketicilerin bir ürün ya da hizmet satın alması durumunda yaşadıkları sorunlarda onlara destek olan ve haklarını korumada dava süreçlerini ve ilgili kurumlara başvuru süreçlerini yürüten kişidir. Tüketiciler bir alışveriş sonunda ilgili firmaya ulaşmak adına tüketici hukuku avukatlarından yardım alabilirler.

Tüketici avukatları ayrıca tüketici mahkemeleri ve hakem heyetleri başvurularında tamir, iade,  değiştirme, tazminat gibi tüm hakları arama konusunda da tüketicilere destek olurlar.  Ülkemizde ve dünyada son yıllarda tüketicilerin korunmasına yönelik hızlı adımlar atılıyor. Bu yüzden tüketici hukuku avukatları da tüketicilere bir ürün ya da hizmet aldıklarında yaşadıkları mağduriyetleri giderme adına yasal süreçlerde destek olurlar.

Antalya Kumluca tüketici hukuku avukatı arıyorsanız bilgi için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tüketici Sözleşmeleri Nelerdir?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında  çok sayıda sözleşme türü belirlenmiştir.  Bu sözleşmelere özel düzenlemelerle tüketicilerin hakkı korunur. Tüketicilerin bu sözleşmelerden doğan haklarını aramasında tüketici hakları avukatları onlara yardımcı olur. Tüketici sözleşmeleri şöyle sıralanabilir;

 • Taksitli satış sözleşmesi
 • Tüketici kredisi sözleşmesi
 • İş yeri dışında ortaya çıkan sözleşme
 • Konut finansmanı sözleşmesi
 • İnternet ya da telefon gibi iletişim kanallarından kurulan mesafeli sözleşme
 • Dere tatil ya da uzun süreli tatil hizmet sözleşmesi
 • Finansal hizmetleri kapsayan mesafeli sözleşme
 • Abonelik sözleşmesi
 • Paket tur sözleşmesi gibi sözleşme türleri tanımlanmıştır.

Bunlar dışında yapılan birçok sözleşme tüketici sözleşmesi olarak geçebilir. Yani bir sözleşme ticari bir ürün ya da hizmet pazarlamaya yönelik yapılıyorsa tüketici sözleşmesi olarak geçebilir. Bu sözleşmeler ise bir sorun yaşanması durumunda aksi bir dava ve kanun düzenlemesi yoksa Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerine taşınabilir.

Ayıplı Mal Alan Tüketicinin Hakları Nelerdir?

Tüketici davalarında en çok yaşanan sorunlardan biri alınan malın ayıplı olmasıdır.  Tüketiciye satışı yapılan malın etiketi, ambalajı, kullanım kılavuzu, reklam ve internet sayfasında yer alan özelliklerinin bir ya da daha fazlasında taşımaması ya da vaat edilen özelliklerden birinin olmaması durumunda mal ayıplı olarak kabul edilir. Satın aldığı bir malın ayıplı olması durumunda tüketici hakları şöyledir;

 • Ürünü geri vermeyi kabul ederek sözleşmeden dönebilir,
 • Satılan ürünü geri vermeden ayıp oranında indirim isteyebilir,
 • Yüksek tutarda bir masrafı yoksa tüm masraflar satıcıya ait olacak şekilde ürünün ücretsiz onarılmasını talep edebilir,
 • Ürünün ayıpsız olan bir mal ile değiştirilmesini isteyebilir.

Ayıplı bir mal satılması durumunda bu haklardan birini talep etmek sadece tüketiciye tanınır. Yani satıcının bir durumda bir tercih hakkı yoktur. Tüketicinin talep ettiği hakkı satıcı yerine getirmek zorundadır.  Tüketicinin ürünü satın aldıktan sonra ayıp ortaya çıktıysa 2 yıllık zaman aşımı süresi vardır. Bu yüzden tüketici ayıplı mal için 2 yıla kadar satıcıdan talepte bulunabilir.

Tüketici Hukuku Avukatı Görevleri Nelerdir?

Antalya Kumluca tüketici hukuku avukatı olarak sizlere hizmet veren büromuzdan tüketici hakları kapsamında olan tüm konularda yardım alabilirsiniz.  Bu süreçte Tüketici Hakları Hakem Heyeti başvuruları ya da talep kabul edildikten sonraki süreçte ve  kabul edilmediğinde Tüketici Mahkemelerine dava açma  ve davanın takibi süreçlerinde destek alabilirsiniz.

Tüketici hukuku avukatı görevleri şu şekildedir;

 • Dava ve başvuru sürecinde tüketici hakları mevzuatına uyum sağlanması konusunda,
 • Müşteri ilişkileri, tip sözleşmelerine ilişkin bilgilendirme süreçleri hakkında,
 • Garanti belgesi, etiket ya da sözleşmelerin hazırlanması sürecinde,
 • Abonelik sistemi, bakım ve destek ağları hakkında,
 • Tüketici taleplerini değerlendirme ve uyuşmazlıkların çözümü sürecinde,
 • Bayilik ve distribütörlük ilişkilerinde,
 • Tüketici taraflı hakem heyeti başvuru sürecinde,
 • Tüketici mahkemeleri dava açma ve davaları takip etme konusunda,
 • Harici gayrimenkul satışı konularında tüketici mahkemesindeki dava takibi süreçlerinde tüketici hukuku avukatından destek alabilirsiniz.

Tüketici Mahkemesine Nasıl Dava Açılır?

Tüketicilerin, tüketici mahkemesine dava açabilmesi için ilk olarak oraya kadar olan tüm yolları tamamlaması ve bu yollarda hak kaybına engel olacak bir çözüm bulamaması gerekiyor.  Tüketici hakları hakem heyeti başvurusundan da sonuç alamadıysanız tüketici mahkemelerine başvurmaya hak kazanabilirsiniz.

Tüketiciler yaşadıkları mağduriyetin ortadan kaldırılması adına ikamet ettikleri yerde görev yapan tüketici mahkemelerine dava açabilirler. Tüketici mahkemesine dava süreci şu şekilde işler;

 • Tüketiciler ilk etapta Tüketici Hakem Heyeti başvurusu gerçekleştirmelidir.
 • Tüketici Hakem Heyeti aleyhte karar verdiği zaman bu tarihten en az 15 gün içinde tüketici mahkemelerine dava açabilirsiniz.

Tüketicilerin Tüketici Hakem Heyeti başvurusu yapmadan da direkt olarak tüketici mahkemelerine başvurabilecekleri bazı durumlar söz konusudur. Bu özel durumlar şöyledir;

 • Anlaşmazlık büyükşehir statüsüne bağlı bulunmayan ilçe ya da il merkezlerinde 8380 TL’den fazlaysa,
 • Büyükşehir statüsüne bağlı il merkezlerinde anlaşmazlık 8480 TL’den fazlaysa tüketiciler direkt tüketici mahkemelerine başvuru yapabilirler.

Tüketici mahkemelerine  başvuru yatıktan sonra mahkemenin elinde yer alan dosya sayısı ve davanın durumuna göre sonuçlanma süresi farklıdır. Ancak tüketici mahkemeleri bir davayı ortalama 6-12 ay içinde nihayete erdirir. Tüketici mahkemesinde alınan bir kararda tüketicilerin temyiz ve istinaf hakkı bulunmaktadır. Antalya Kumluca tüketici mahkemeleri başvurularınız için hemen bizimle iletişime geçerek avukat desteği alabilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyeti Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tüketici Hakem Heyeti, bir tüketicinin satın aldığı mal ya da hizmet üzerinden satıcıyla anlaşmazlık yaşamaları durumunda kısa sürede masrafsız çözüm bulunabilmesi için tüketicinin başvurabileceği çözüm aracı olan kurumdur.

Tüketici Hakem Heyetleri; tüketicilerin taraf olarak bulunduğu yukarıda belirttiğimiz tüm sözleşme türlerinde, satış sonrası hizmetlerde ve garanti belgesi uygulamalarında bir anlaşmazlık varsa karar verme hakkına sahiptirler. Tüketici heyetlerine  şikayetin konusunda tüketici işlemi olan tüm işlemler için başvurulabilir.  Bunun için gerekli bir parasal sınırın da taşınıyor olması gerekir.

Tüketici Hukukunda tüketici kavramını ticari ya da mesleki amaçlar dışında hareket eden gerçek ya da tüzel kişi olarak tanımlayabiliriz.  Yani tacir statüsünde olan kişiler tüketici hakem heyetine yaptıkları ticari faaliyetler için başvuruda bulunamazlar.

Kanunlar ve taraflar arasındaki sözleşme kapsamında bir süre belirlenmemişse ayıplı mal ve hizmetten sorumluluk 2 yıldır. Zamanaşımı süresi içinde ayıp sonradan ortaya çıkabilir. Sürenin başlangıç tarihi malın tüketiciye teslimi ya da hizmetin ifa edilmesiyle başlar.  Taraflar sözleşmede zaman aşımı süresini belirleyebilirler.  Ancak bu belirleme sürenin artmasına yönelik olabilir. Yani zamanaşımı hiçbir şekilde 2 yıldan kısa olamaz.

Ürün ya da mal ticaretinde ağır kusur ya da hileyle gizleme varsa tüketici hakem heyetine başvuruda zamanaşımı süresi aranmaz. Tüketiciler bu durumda her zaman başvuru yapabilir. Tüketiciler başvuru için tüketicinin ikamet adresi ya da hizmetin alındığı yerdeki Tüketici Hakem heyetini seçebilirler. Görevli hakem heyeti uyuşmazlık değerine göre saptanır.

Tüketici Hakem Heyeti başvuruları için dilekçe doldurarak yazılı olarak başvurmanız gerekiyor. Dilekçeye tarafların kimlik bilgisi, adresi, unvanı, iletişim bilgisi, uyuşmazlığın konusu, başvuru sahibinin seçimlik hak tercihi yazılmalıdır. Başvuru sürecinde ayıplı mal ya da hizmete bağlı fatura, fiş, sözleşme, görsel, video gibi evrakları delil olarak sunmanız gerekiyor. Başvuruda dilekçeyi heyete tüketici götürebilir, posta yoluyla iletebilir ya da e-devlet şifresi kullanarak TÜBİS üzerinden bildirebilir.  Heyet başvuruları tamamen ücretsizdir. Bu süreçte netice alabilmek için tüketici hukuku avukatı desteği şarttır. Antalya Kumluca tüketici hakları avukatı danışmanlık hizmeti için bize ulaşabilirsiniz.

Call Now Button