Antalya Kumluca Patent Avukatı - Kumluca Hukuk Bürosu

Patent ve Marka Avukatı Nedir?

Patent ve marka avukatı; marka ve patentle ilgili süreçlerde kişiler temsil etme, danışmanlık yapma ve haklarını koruma konusunda girişimleri gerçekleştiren ve tüm süreci yürüten kişidir. Marka ve patent avukatları Türk Patent Enstitüsüne yapılacak olan marka başvurularının başlatılması, başvuru sürecinin takip edilmesi ve itirazların yapılması sürecinde yetkilidir.

Marka ve patent avukatı Marka ve Patent Kanunu kapsamında yasalara hakim olan, hem ulusal hem de global olarak markalarla ilgili düzenlemeleri izler, bu süreçte yaşadığı tecrübeleri tüm müşterilerine sunar. Markalar tescilli ya da tescilsiz olarak bazı kullanımı kazanılmış hukuk hakların korunmasında da markalara destek olur. Ayrıca markaların piyasada bulunan hukuk dışı kullanımlarının engellenmesi ve markalarla ilgili davaların yürütülmesinde de görev alır.

Patent ve marka konusundaki işlemleri her avukat yapmaya yetkili değildir. Hukuk Fakültesi mezunu olan kişiler stajını tamamladıktan sonra Marka Vekilliği Sınavı girişi gerçekleştirerek başarılı olduklarında marka ve patent avukatı olabilirler. Bu sınav iki yılda bir yapılmaktadır. Markalar ve patent almak isteyen kişiler bu süreçteki tüm işlemlerinde yetkili olan marka ve patent avukatlarından destek alabilirler. Antalya Kumluca marka ve patent avukatı arayanlar büromuza başvurabilirler.

Patent ve Marka Avukatının Verdiği Hizmetler

Patent ve marka avukatı bu alanda birçok konuda kişilere ve markalara destek verirler. Marka ve Patent Kanunu kapsamında marka ve patent avukatının verdiği hizmetler şu şekildedir;

 • Marka olmak adına yapılan başvuruların yürütürler.
 • Markaların tescil edilmesi için gerekli başvuruları yapar ve süreci takip eder.
 • Marka başka bir kişi ya da kuruma devredilecekse marka devir işlemlerini yürütür.
 • Markanın rehin olacağı durumlarda marka rehni sürecinde görev alır.
 • Marka ihtilalinin giderilmesi konusundaki işlemleri yürütür.
 • Marka hakkı ihlal edildiğinde maddi ya da manevi tazminat davalarının açılması ve takibini gerçekleştirir.
 • Çeşitli sebeplerle marka itibarı zedelendiyse marka sahipleri marka itibarı zedelenmesi tazminat davalarını marka ve patent avukatı danışmanlığında açabilir.
 • Marka lisansı ya da haciz durumlarında süreci yürütür.
 • Markanın silindiği ya da imhasının yapıldığı davaları açma ve takip etmede görev alır.
 • Marka başvurusuna itiraz yapılacaksa marka ve patent avukatından destek alınır.
 • Markanın ismi ya da adresi değişecekse resmi süreçler marka ve patent avukatı tarafından yürütülebilir.
 • Marka tecavüzünün tespit edilmesi, durdurulması yönünde işlem yapılması, giderilmesi ve önlenmesine yönelik işlemlerin yapılması sürecinde görev alır.

Marka Hakkı Nedir?

Marka hakkı; Türkiye’de Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde bir markanın tescil edilmesi durumudur. Yani her markanın resmi kurumlar nezdinde kendini tescil etme hakkı mutlak bir haktır. Marka sahibi gerekli süreci yürüterek markanın başkası tarafından kullanılmasını engeller. Yani marka üzerinde birçok hak ve yetki alma hakkına sahip olur. Bir hak sahibi markasını tescil ettirdiğinde ortaya çıkan haklarını herkese karşı ileri sürebilir.

Marka hakkı elde edildiğinde hak sahibi yasaklama ya da kullanma yetkisine sahip olur. Yani markaya karşı saldırıları önleme ve marka hakkından doğan hakları kendi menfaati için kullanma hakkı olur. Bir markanın hakkına sahip olan kişi ya da kurum marka sahibidir. Bir marka hakkına sahip olan kişi ya da kurum tescil, miras ya da devir gibi hukuki süreçlerle marka hakkını devredebilir.

Türkiye’de marka hakkının korunması yasalar çerçevesinde belli bir süreye indirgenmiştir. Sınai Mülkiyet kanunu kapsamında bir marka tesciliyle sağlanan koruma süresi 10 yıldır. Bu süre tescil başvuru tarihiyle başlar. Marka hakkına sahip olan kişi ya da kurumlar 10 yıl dolduktan sonra 10’ar yıllık dönemlerle istedikleri kadar yenileme gerçekleştirebilir. Marka hakkı tescili konusunda marka ve patent avukatlarından destek alabilirsiniz. Antalya Kumluca marka ve patent avukatı ihtiyacınız için bize ulaşabilirsiniz.

Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?

Marka tescil başvurusu fizik evrakla ya da çevrimiçi olarak yapılabilir. Başvuru yapılması adına başvuru sahibi tacir olması yada ticari işletmesinin bulunması şartı yoktur. Gerçek kişiler de marka tescili için başvuru yapabilir. Her marka için ayrı bir tescil başvurusu yapılır. Marka tescil başvuru süreci şöyledir;

Ön Araştırma
Markanın ismi, logosu, kullanılacak işaretler, başvuruda bulunulacak sınıf ya da sınıflarda başka bir tescil olmaması gerekiyor. Markanın aynısı ya da benzeri daha önce kişi ya da kurum tarafından tescil edilirse başvuru yapılamaz. Bunun için bir ön araştırma yapmanız gerekiyor.

Başvuru
Ön araştırma sonunda markanız tescil ettirmek için uygunsa Türk Patent Enstitüsüne online olarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Markanız başvuru gün ve saatinden itibaren korumaya alınarak incelemesi başlatılır.

TPE Kontrolü
Sunduğunuz evraklarda bir eksik olması durumunda Türk Patentleri Enstitüsü size eksik evrakların tamamlanması adına 2 ay süre verir. Bu süre içinde evrak tamamlayarak işlemleri sürdürebilirsiniz. Evraklar tamamlanmazsa başvuru iptal edilir. Evraklarınızda bir eksik yoksa TPE tarafından markanın aynısı ya da benzeri olup olmadığı konusunda kontrolleri gerçekleştirir.

Resmi Marka Bülteni
Kontrol sonucunda markanız tescile uygunsa Resmi Marka Bülteni üzerinde yayınlanır. Bu süreçte üçüncü kişilerin görüşleri bekleniyor. Bir itiraz olursa markanız yeniden incelenerek karar değerlendiriliyor.

Tescil
Markanıza bir itiraz yoksa tescil işleminiz bitirilerek sicil kaydınız gerçekleşir. Daha sonra Marka Tescil Belgesi hazırlanır ve size verilir. Markanız 10 yıl boyunca koruma altına alınmış olur. Bu işlemi sürenin bitmesine 6 ay kala yenilemek için yeniden başvuru yapabilirsiniz.

Markanın Hükümsüzlüğü Davası

Marka hükümsüzlüğü davası; kanun hükmünde kararnamelerde bulunan nedenler ya da mahkemeler tarafından verilen kararlar üzerinden marka hakkının sona erdirilmesi ve markanın sicil kaydının silinmesidir.

Kanunda belirtilmiş olan 5 ve 6’ncı maddelerdeki haller söz konusuysa tescilli bir markanın hükümsüzlüğü yetkili mahkemeye başvurularak gerçekleştirilebilir. Bu konuda menfaati olan kişilerin başvuru yapması sonucu marka hükümsüzlüğü davası Cumhuriyet savcısı ya da ilgili kamu kurumu tarafından istenebiliyor.

Marka hükümsüzlük davaları davanın açıldığı tarihte sicilde markanın sahibi olan kişilere karşı açılmaktadır. Yani bu davalar bir kuruma karşı açılamaz Hükümsüzlük sebepleri arasında sadece markanın tescil edildiği mal ya da hizmet varsa sadece mal ve hizmetle ilgili kısım hükümsüzlüğe tabidir. Başka bir markanın sahibi markanın kullanıldığını bildiği ve bilmesi gerektiği durumlarda 5 yıl bir işlem yapmadıysa sonraki tarihlerde kötü niyetli olmayan marka tescilleri için hükümsüzlük davası açamaz.

Marka Hakkına Tecavüz

Marka hakkına tecavüz; imitasyon ya da birebir taklit olarak ünlü markalara ait ürünlerin üretilmesidir. Büyük markaların her türlü ürününü düşük maliyetlerle taklit eden markalar haksız bir kazanç sağlar. Bu durumda taklit edilen marka, marka hakkına tecavüz davası açabilir. Bu süreçte firmalar marka ve patent avukatı yardımıyla dava sürecini yürütebilir.

Markanın ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanılması ve diğer birçok duruma bağlı olarak markalar hakkının tecavüz edildiği yönünde davalarını açabilirler. Bu konuda taklit edilen marka bu durumu sona erdirme, zararı tazmin ettirme, tazminat davası açma, bu durumu yayın yoluyla duyurma gibi farklı hakları talep edebilir.

Marka hakkına tecavüz ve diğer tüm konularda Antalya Kumluca marka ve patent avukatı arıyorsanız bize ulaşabilirsiniz.

Call Now Button