Nafaka Davası Açma - Nafaka Davası Nedir Şartları Nelerdir?

nafaka davası açma
6
Haz

Yazar ugkvp

0 Yorum

Nafaka davası açma, evli çiftlerin birlikteliğini sonlandırmasından gerçekleşen işlemler arasındadır. Günümüzde evlilik oldukça sık olduğu kadar boşanmalar da oldukça sık olmaktadır. Bu boşanmalarının gerekçeleri kişiden kişiyi ve koşula göre değişmektedir. Sizlerde boşanmayı düşünüyorsanız ve nafaka davası açmak istiyorsanız bu metnimizi okuyabilirsiniz. Bu işlemler gerçekleşmesi sırasında olacak ve oluşabilecek detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

Boşanma davalarında en çok merak edilen durumlardan biriside nafaka sürecidir. Nafaka, boşanma davası devam ederken ya da boşanma davasının karar alınmasından sonra maddi olarak zorluğa düşecek bireye her ay düzenli ödenen paradır. Nafakalar kendi içlerinde bölünmektedir ve her nafaka davasının farklı gereklilikleri bulunmaktadır.

Nafaka Türleri

Kişiler nafaka davası açarken hangi nafaka türünden dava açacağını da beyan etmektedirler. Türkiye’de 4 Nafaka türü bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Yoksulluk Nafakası
 • İştirak Nafakası
 • Tedbir Nafakası
 • Yardım Nafakası
nafaka nedir

Tedbir Nafakası

Tedbir nafakası, boşanma davası sürecinde eşlerden birisinin ekonomik olarak zorluğa girmemesi için verilen nafaka türüdür. Bu nafakayı alabilmeniz için boşanma davası sürecinde; ekonomik olarak zorluğa düşeceğiniz ve hayat standartlarının düşmesi gerekmektedir. Tarafların herhangi birisinde bu durumun olması dahilinde hakimden tedbir nafakası talep etmesi gerekir. Genellik bu nafaka türünü kadınlar talep etmektedir. Boşanma sürecinde dolayısıyla ekonomik olarak sekteye uğrayabilir. Bu koşulda da tedbir nafakası talep eder. Bu nafaka türü geçicidir. Daimi değildir, boşanma davası sonlandığında, bu nafaka da sonlanacaktır. Genel olarak tedbir nafakasına bakıldığında şu özellikleri barındırmaktadır;

 • Boşanma sürecinde talep edilmektedir
 • Eşlerden herhangi birisinin ekonomik olarak sekteye düşmesi gerekmektedir
 • Mahkeme, boşanma davasını sonlandırdığında, tedbir nafakası da sonlanmaktadır

İştirak Nafakası

İştirak nafakası, boşanan çiftlerde ergin olmayan çocukların eğitim, sosyal, gıda, barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanması için velayeti kendisinde olmayan ebeveyn tarafından verilen nafakadır. Bu nafaka sadece çocuklara verilmektedir. Çocuğun velayeti olan ebeveyne düzenli olarak verilmektedir. Bu ödemeler sadece çocuk bakımı için verilmektedir. İştirak nafakasını almak için çocuğun velayeti sizin üzerinizde olması yeterlidir.  Velayet sizde ise mahkeme’ye çocuk bakımı için talepte bulunabilirsiniz. Genel olarak iştirak nafakası özelliği şu şekildedir;

 • Boşanmış çiftin çocuk / çocuklarının bakımı için verilen nafakadır
 • Nafakayı çocuk ya da çocukların velayeti kendisinde olmayan ebeveyn vermektedir
 • Ergin bireylere verilmemektedir. (18 Yaşından küçük olmak zorundadır)

Yardım Nafakası

Yardım nafakası, kendisine yardım edilmeyen birey ekonomik olarak sekteye uğradığında, belirli kan bağlarının bulunduğu kişilerden talep edilen nafaka türüdür. Yani bireysel olarak yaşam standartlarınızın düşmesi durumunda belirli kan bağınızın olduğu kişilerden aldığınız nafakadır. Elbette bu nafakaya 18 yaşından küçük kişiler ve üniversite öğrencisi olan kişiler alabilir. Türk Medeni Kanunu’nun 364 ve devamı maddelerinde kan bağı, akrabalığı olan herkesin birbirine yardım etmek kuralı bulunmaktadır. Yardım nafakası özellikleri kısaca şu şekildedir;

 • Ekonomik olarak zorluğa düşen kişilerin talep ettikleri nafakadır
 • Belirli kan bağı olan kişiler talep edebilmektedir
 • 18 yaşından küçük ve üniversite öğrencisi olan kişiler faydalanabilmektedir

Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk nafakası, boşanma davasından sonra alınabilecek nafakadır. Bu nafakanın amacı; evliliğin devam ettiği süre de herhangi ekonomik sorunu olmayan tarafların, boşandıktan sonra oluşabilecek ekonomik zorlukların önüne geçmektedir. Bu nafakayı alabilmek için belirli gereklilik olmaktadır. Elbette boşanma davasında kusurunuzun ne denli boyutta olduğu da önemlidir. Örneğin; şiddet uğramış ya da eşini aldatmış taraf, yoksulluk nafakası alması mümkün değildir. Yani eşinden daha fazla kusura sahip kişiler yoksulluk nafakası almaz. Yoksulluk nafakası özellikleri kısaca şu şekildedir;

 • Boşanmış eşlerin ekonomik olarak sekteye uğramaması için verilen nafakadır
 • Nafakayı alacak kişi boşanma davasında kusurunun olmaması ya da az olması gerekir
 • Nafakayı alacak taraf, yaşam kalitesinin düşmesi gerekmektedir

Kimler Nafaka Alabilir?

Nafaka alınmama durumu nafaka çeşitlerine göre değişebilmektedir. Lakin tüm nafaka çeşitleri listedeki temel durumlarla örtüşmektedir.

 • Düşük gelire sahip olan kişiler ya da gelir olmayan kişiler
 • İşten çıkartılmış ya da kovulmuş kişiler
 • Ev kadınları
 • Asgari ücretle geçinmeye çalışan kişiler
 • Düzensiz işlerde çalışan ve düzenli geliri olmayan kişiler
nafaka davası nasıl açılır

Kimler Nafaka Alamaz?

Nafaka belirli çeşitlerde olsa dahi genel olarak belirli kişiler nafakayı alabilme haklarına sahip değillerdir. Her nafaka çeşidinin kendisine göre gereklilikleri bulunmaktadır lakin temel olarak aşağıda şartlar bulunmak zorundadır.

 • Evli olan kişiler
 • Sabit bir gelire sahip olması ve yaşam standartlarının sekteye uğramaması
 • Maaş, aylık geliri, emekli maaşı, yaşlılık maaşı gibi gelirlere sahip olan kişiler
 • Yaşamını idame ettirebilecek kadar sosyal yardım alan, yurtdışı gelire sahip
 • Memur olan kişiler
 • Belirli miktar birikimi olan kişiler
 • Nafakayı ödeyecek kişi yoksul ise nafaka alınmaz
 • Nafakayı alacak kişi ve ödeyecek kişinin gelirlerinin aynı olması

Nafaka Miktarı Nasıl Belirlenir?

Anlaşmalı boşanmalarda eşlerin üzerinden anlaşmaya varmaları halindeki miktar kabul edilir. Örneğin; ekonomik olarak sekteye uğrayacak kişiyle anlaşma yapılır. Bu anlaşmayı eşler yapmaktadır.

İştirak nafakaları yani çocuk bakım nafakası ödemekle yükümlü olan kişinin ekonomik koşulları göz önünde bulundurulurken; temel olarak çocuğun ihtiyacı ön plana çıkar. Örneğin; ilkokul öğrencisiyle lise öğrencisinin alacağı iştirak nafakası aynı olmayacaktır.

Çekişmeli boşanma davalarında, nafaka ödemesi gereken kişinin ödeme gücü ön planda tutulurken nafaka ödenecek kişinin hayat standartları ve ekonomik ihtiyaçlarına göre miktar belirlenir.

Yoksulluk nafaka miktarlarına bakıldığı taktirde nafakaya ödeyecek kişinin ekonomik koşullarına bakılırken nafaka alaca kişinin de ekonomik ihtiyaçları ön planda tutulur. Mesela; nafaka ödeyecek kişinin düzenli kazandığı para asgari ücret ise miktar ona göre belirlenecektir.

Nafaka Davasında Avukatın Önemi

Nafaka davası açmak gibi bir düşünceniz bulunuyorsa alanında uzman bir avukattan destek almanız şarttır. Aksi taktirde alacağınız ya da ödeyeceğiniz nafaka miktarlarının dengesini sağlamanız oldukça düşüktür. Bu süreçlerin doğru ve güvenli bir şekilde yürütülmesi oldukça önemlidir. Doğru şekilde yürütülmediği taktirde kendinizden daha fazla kusuru olan tarafa çok daha yüksek miktarda nafaka ödeyebilirsiniz. Aynı şekilde nafaka talebinde bulunan kişi için de oldukça önemlidir. Alacağınız nafakanın miktarını belirlemek; temelde nafakayı ödeyecek kişinin ekonomisine bağlıdır ama sizin doğru zamanda doğru harekette bulunmanız oldukça ehemmiyet taşımaktadır. Mahkeme’ye doğru şekilde sunumunuzu, talebinizi ve savunmanızı yapmadığınız taktirde mahkeme her iki tarafın da nafaka ödememe kararını da alabilmektedir. Alanında uzman bir avukat da tam bu noktada devreye girmektedir. Süreci doğru tahlil edip, taleplerinize göre şekillendirmektedir. Gerekli araştırmaları yaparak duruşmada sizler çok daha güçlü kılacaktır.

Yorum Yap

Call Now Button