Antalya Kumluca Kıdem Tazminatı Avukatı - Kumluca Hukuk Bürosu

Kıdem Tazminat Nedir?

Kıdem tazminatı; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca bir işçinin görev yaptığı işyerinden işveren tarafından çıkarılması sebebiyle işverenin işçiye ödemesinin zorunlu olduğu tazminat türüdür.   Sigortalı olarak bir işyerinde görev yapan işçilerin istifa etmesi ya da çeşitli sebeplerle çıkarılması durumunda alabileceği bazı tazminatlar bulunuyor. Kıdem tazminatı bu haklar arasında en bilinenidir.

Kıdem tazminatında temel amaç çalışanın hakkını korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti haksızlığa uğrayarak çalıştığı işinden çıkarılmış olan kişilerin haklarını korumak amacıyla kıdem tazminatını yasalarla garanti altına alıyor.  Bu tazminatı alabilmek için tabii ki de belli şartları karşılıyor olmanız gerekiyor. İşverenler her durumda çıkardığı işçisine bu tazminatı vermek zorunda değildir.

Kıdem tazminatınızı alamadığınızda bunun için yetkili mahkemeye dava açmanız gerekiyor. Antalya Kumluca bölgesinde çalışanlar için kıdem tazminatı davalarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Şartları Nelerdir?

İşçilerin işyerinden çıkarılma durumunda belli şartlar kapsamında kıdem tazminatı alma hakkı bulunur. Kıdem tazminatı şatları şu şekildedir;

 • İşçi çalıştığı kurumda en az 1 yıl boyunca çalışıyor olmalıdır.
 • Kıdem tazminatının alınabilmesi için işçinin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışında bir durumdan işten çıkarılması gerekiyor.
 • İşverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışları, işyerinde işin durması ya da işçinin sağlık sorunu yaşaması gibi nedenler de kıdem tazminatı alma sebebidir.
 • Askerlik görevini ifa etmek için işten ayrılan işçiler de kıdem tazminatı alabilir.
 • İşçi emekli olmaya hak kazandıysa, yaş şartı dışında çalışması gereken sigortalılık süresi ya da prim gününü doldurduysa işten ayrılarak tazminatı alabilir.
 • Kadın çalışanlar evlilik olması durumunda 1 yıl içinde işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabilir.
 • İşçinin ölüm koşullarından birini yaşaması sebebiyle de kıdem tazminatı ödenmelidir.
 • Ağır çalışma şartlarınız varsa ya da işe başladığınız anda haklarınız için yazan kurallar uygulanmıyorsa kıdem tazminatı alabilirsiniz.
 • Sigortanız belirtilen süreden geç yatıyorsa, sizin onayınız olmadan SGK giriş çıkışı yapıldıysa kıdem tazminatı almaya hak kazanabilirsiniz.
 • Bayram, resmi tatil gibi zamanlarda çalıştığınız sürenin mesai ücreti verilmediyse, yıllık izninizi tam olarak kullanmanıza izin verilmiyorsa kendiniz çıksanız da kıdem tazminatı almaya hak kazanabilirsiniz.
 • İşyeriniz yer değiştirdiyse ya da sendika yöneticisi olarak görev yapmaya başladıysanız kıdem tazminatı alabilirsiniz.

Kıdem Tazminatını Kimler Alabilir?

Kıdem tazminatı özel sektörde çalışan işçiler için tanınmış bir haktır. 4/A kapsamına giren işçiler bu tazminatı almaya hak kazanabilir.  Bir işverene bağlı olarak çalışan işçiler belirtilen durumlarda kıdem tazminatına hak kazanır.

Bağkur üzerinden sigortası olanlar ya da devlet memurları kıdem tazminatı alamazlar.  Ayrıca Basın İş ve Deniz İş Kanunu kapsamında görev yapan gazeteci ve gemi personellerinin de kıdem tazminatı alma hakkı bulunuyor. En az bir yıl boyunca çalıştıktan sonra yukarıda belirttiğimiz geçerli sebeplerle ayrılan ya da emeklilik sebebiyle ayrılan işçiler kıdem tazminatlarını almaya hak kazanabilirler. Kıdem tazminatını alabilmeniz için yasada belirtilmiş resmi bir süre vardır.

Kıdem Tazminatında Zaman Aşımı

Kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçi belli bir süre içinde talep etmelidir. Yasalarla belirlenmiş bu sürenin geçmesi durumuna zamanaşımı adı veriliyor.   İşçi işyerinden resmi olarak çıkarıldığı tarih itibariyle 5 yıl içinde kıdem tazminatını talep etmelidir.   İşyerinden geçerli sebepler kapsamında çıkarılan ve kıdem tazminatını alamayan işçiler 5 yıl süre içinde kıdem tazminatı alma amacıyla iş davası açmazsa daha sonraki süreçte bu tazminatı almak için bir dava açamıyor. Yani işçilerin 5 yıl içinde istemedikleri kıdem tazminatı için bu süre sonunda hiçbir hak iddia edilemiyor.

Antalya Kumluca bölgesinde yaşıyorsanız ve kıdem tazminatı almak için dava sürecini başlatmak istiyorsanız bizi arayın.

Kıdem Tazminatı Davası Nasıl Açılır?

Bazı işçiler işveren ile kıdem tazminatı konusunda sorunlar yaşayabiliyor. Bu durumda işçilerin kıdem tazminatını alamaması sonucu gerçekleşiyor. Kıdem tazminatını alamayan işçiler için yasalar dava açma hakkı veriyor.  Kıdem tazminatı açabilmek için işin yapıldığı yerdeki mahkeme ya da şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvuru yapılabilir.  Açtığınız dava için mahkeme durum değerlendirmesi yapar ve bir sonuca varır. Bu karar neticesinde işçinin tazminatını alıp almayacağına karar verilir.

Mahkemelerin yükünü hafifletmek adına kıdem davası açmadan önce işçilerin arabuluculara başvurması gerekiyor. Arabulucu işçiyle işvereni bir araya getiriyor ve bir anlaşma yapılmasına çalışılıyor.  Bu toplantıya işveren gelmezse ya da iki taraftan biri şartları kabul etmeyerek uzlaşma olmazsa iş mahkemesine kıdem tazminatı açabilirsiniz.

Arabulucu görüşme sonunda anlaşma yapılmadığını gösteren bir son tutanak tutar. Bu tutanakla birlikte avukatınız yardımıyla hazırladığınız dava dilekçesini ekleyerek başvuru yapılır.  Dava dilekçesi sonunda dava kaydı yapılır. Dava dilekçenizin kaydı yapıldıktan sonra vezneye yansıyan dava harç ve masraflarını ödemelisiniz. Bu masrafları da ödedikten sonra dosya numaranız ve davanızla ilgili detaylar belirlenir.

Kıdem Tazminatı Davasında Yetkili Mahkemeler

İşçilerin kıdem tazminatı almak için başvuracağı mahkemeler İş Mahkemeleridir. Bunun için işçiler kıdem tazminatı için iş gördüğü yerdeki yetkili mahkemeyi ya da işyerinin merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeyi tercih edebilir. Yani yasalar işçilere seçim hakkı tanımaktadır. Ancak Yargıtay bu konuda  yetkili mahkeme olarak işçinin iş gördüğü yerdeki mahkemeyi kabul ediyor.  İşçinin dava açabileceği yerde iş mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi de iş mahkemesi olarak davayı sonuçlandırma hakkına sahiptir.

İş Hukuku Avukatının Görev Aldığı Davalar

İş Hukuku işçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıkları İş Mahkemelerinde bakılır. Bu mahkemelerde işçiler iş hukuku avukatı ile çalışabilir. İş hukuku avukatı genel olarak şu davalarda görev alabilir;

 • Kıdem Tazminatı Davaları

İşçilerin belirlenen sebeplerle işten ayrılması ya da işten çıkarılması durumunda işveren kıdem tazminatı vermiyorsa işçi kıdem tazminatı davası açabilir. İş hukuku avukatı kıdem tazminatı davalarında göre alabilir.

 • Fazla Mesai Alacağı Davaları

İşçi görev yaptığı kurumda çalışması gereken süreden daha fazla çalıştırılırsa mesai ücreti almalıdır. Ancak bazı durumlarda işçilere işveren tarafından fazla mesai ücretleri ödenmiyor. İş hukuku avukatları fazla mesai alacağı davalarında görev alabilir.

 • İzin Alacağı Davaları

İşçi ile işveren arasında izin kullanımına bağlı olarak belli alacaklar olabilir. İşverenin bu konuda sorumluluklarını yerine getirmediği anlarda işçiler izin alacağı davaları açabilirler. İş hukuku avukatı bu davalarda da görev alabilir.

 • Maaş Alacağı Davaları

İşçilerin çalıştıkları süre için işverenle anlaştıkları maaşı mutlaka alması gerekiyor. Bunun için işverenler maaş ödemesi yapmalıdır. Maaşın ödenmemesi, zamanında yatırılmaması ya da belirtilen tutarda yatırılmaması gibi durumlarda işçiler maaş alacağı davası açabilir. Bu davalarda iş hukuku avukatları görev yapar.

 • İhbar Tazminatı Davaları

İşveren işçinin çeşitli sebeplerle işten çıkarılmasını işçiye bildirmek zorundadır. Kıdemine göre resmi olarak bildirilmeyen durumlarda işveren işçiye ihbar tazminatı da ödemek zorundadır. İşverenin ihbar tazminatını ödemediği durumlarda işçinin iş mahkemelerine dava açma hakkı bulunuyor. İş hukuku avukatları ihbar tazminatı davalarında da etkin görev alıyorlar.

Antalya Kumluca iş hukuku avukatı arıyorsanız tüm iş mahkemesi davalarınız için bize başvurabilirsiniz.

Call Now Button