Antalya Kumluca Çalışma Oturma İzni Avukatı

Çalışma İzni Belgesi Almak Zorunlu mu?

Çalışma izni belgesi; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen resmî bir belgedir. Belgenin geçerlilik süresi boyunca yabancı kişilere Türkiye’de çalışma ve ikamet etme hakkı verilir. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre, yabancıların Türkiye’de bağımlı ya da  bağımsız çalışmaya başlamadan önce çalışma izni belgesi alması zorunludur.

Fakat 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi kapsamında Mavi Kart almış olan ya da  almaya hak kazanan yabancı vatandaşlar ile hem Türk vatandaşı hem de başka bir devlet vatandaşı olan yabancıların çalışma izni almasına gerek yoktur.

Antalya Kumluca çevresinde çalışma oturma izni avukatı  arıyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Çalışma İzni Türleri

Çalışma izni türleri süreli, süresiz ve bağımsızı çalışma izni ve turkuaz kart olmak üzere dörde ayrılır.

 • Süreli Çalışma İzni

Çalışma izin başvurusunun olumlu değerlendirilmesi sonrasında yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini geçmemesi koşuluyla, gerçek ya da tüzel kişiye veya kamu kurum ve kuruluşuna özgü bir işyerinde veya bunlarla aynı işkolunda bulunan işyerlerindeki belirli bir işte çalışma şartıyla ilk başvuru sonrası  en fazla bir yıl geçerli olan süreli çalışma izni verilir. Çalışma iznini uzatma başvurusunda bulunulursa olumlu değerlendirilmesi durumunda yabancıya aynı işverene bağlı olmak kaydıyla ilk uzatma başvurusunda en fazla iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en fazla üç yıl çalışma izni verilir.

 • Süresiz Çalışma İzni

Türkiye’de uzun dönem ikamet iznine sahip olan ya da en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurma hakkına sahiptir. Fakat süresiz çalışma başvurusu yapan yabancının başvuru şartlarını taşıyor olması mutlaka süresiz çalışma izni verileceği anlamına gelmez.

 • Bağımsız Çalışma İzni

Profesyonel mesleklere mensup yabancılar, diğer kanunlarda belirtilen özel şartları yerine getirmeleri sonucunda bağımsız çalışma izni alabilirler. Bu çalışma izni başvurularının uluslararası işgücü politikasına göre değerlendirilmesinde, başvuruda bulunan yabancının; eğitim düzeyi, bilim ve teknolojiye katkısı, mesleki deneyimi, Türkiye’de gerçekleştirdiği faaliyetinin ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı bir şirkete ortak olması durumunda sermaye payı ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu tavsiyeleri ışığında Bakanlık tarafından belirlenecek diğer hususlara bakılır. Bağımsız çalışma izni, süreli olarak düzenlenir.

 • Turkuaz Kart

Turkuaz kart sahibi olma isteyen yabancılar için; eğitim düzeyi, bilim ve teknolojiye yaptığı katkı, mesleki deneyimi, Türkiye’deki faaliyetlerinin ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülmesi gibi huşular göz önüne alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu turkuaz kart sahibi almaya hak kazanabilir.

çalışma izni nasıl alınır

Oturma İzni Almak Zorunlu mu?

Türkiye’de ikamet etmek isteyip Türk vatandaşı olmayan kişilerin  vize süresi ya da vize muafiyet süresi içerisinde oturma izni almak için başvurmaları zorunludur.  Yabancıların Türkiye’de kalma süreleri hesaplanırken Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren geriye doğru 180 gün içinde 90 günü geçmemiş olma şartı uygulanır. Buna bağlı olarak son 180 gün içerisinde Türkiye’de kaldığı süre 90 günü geçmiş olan yabancı vatandaşların Türkiye’de ikamet etmeyi sürdürmek istiyorlarsa oturma iznine başvurmaları gerekiyor.

Oturma İzni Türleri

Türkiye’de ikamet etmek isteyen yabancılar için düzenlenmiş altı çeşit oturma izni bulunmaktadır.

 • Kısa Dönem Oturma İzni

İkamet izninden muaf olanlardan ayrı olarak Türkiye’de vize veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden daha uzun süre ya da 90 günden daha uzun bir süre  ikamet etmek isteyen yabancılar kısa dönem oturma izni almak zorundadırlar.

 • Uzun Dönem Oturma İzni

Uzun süreli ikamet ülkemizde kesintisiz şekilde en az sekiz yıl oturma izniyle  ikamet etmiş olan ya da İçişleri Bakanlığı Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartları sağlayan yabancılara, Bakanlığın onayı ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce verilen süresiz oturma iznine Uzun Dönem Oturma İzni denir. Uzun dönem oturma izni alan yabancıların her yıl veya iki yılda bir oturma izni uzatımı yapmalarına gerek duyulmaz.

 • Aile Oturma İzni

Aile oturma izni, aile birliğinin korunması amacıyla yabancı uyruklu aile bireylerine verilen kısa dönemli ikamet izni türüdür.

 • Öğrenci Oturma İzni

Ülkemize eğitim görme amacıyla gelmiş olan, vize veya muafiyet süresi yeterli olmayan öğrencilerin kalış amaçlarına uygun şekilde  öğrenci oturma izni almaları gerekir.

 • İnsan Ticareti Mağduru Oturma İzni

İnsan ticareti mağduru olan yabancılara veya olabileceği yönünde ciddi şüpheler barındıranlara, yaşadığı durumun etkilerinden kurtulabilmesi ve yetkililerle iş birliği sonucu yapmayacaklarına karar verebilmeleri için valilikler tarafından otuz gün süreli verilen ikamet iznidir. İnsan ticareti mağduru oturma izni verilirken, diğer ikamet izinleri verilirken aranan şartlar aranmaz.

 

 • İnsani Oturma İzni

İnsani oturma izni valilikler tarafından Bakanlığın onayı doğrultusunda en fazla bir yıllık olmak şartıyla verilir. Fakat bu süre daha sonra uzatılabilir.  İnsani oturma izni alan yabancıların iznin verildiği tarihten  itibaren en geç yirmi iş gününde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmaları gerekir. İnsani oturma izni de; olağanüstü durumlarda, çocuğun yüksek yararı söz konusu ise, haklarında sınır dışı edilmesi karar verilen veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunan  yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığı zaman veya Türkiye’den ayrılmaları için bir imkan bulunmuyorsa, başvuru sahibinin ilk iltica ettiği ülke veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemleri devam ederken, Acil nedenlerden dolayı ya da ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliğini sağlanması açısından Türkiye’ye giriş yapabilmesine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel oluşturan durumlarından dolayı diğer ikamet izinlerinden birini alma olanağı olmadığı zamanlarda gibi birçok konuda alınan izin türüdür.

oturma izni nasıl alınır

Oturma İznine Başvurmak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

 • İkamet izni başvuru formu, form elektronik ortamda doldurulur. Yabancı ya da yasal temsilcilerce imzalanması gerekir.
 • Pasaport ya da pasaport yerine geçen belge, belgenin aslı ve fotokopisi de olmalıdır.
 • 4 Adet biyometrik fotoğraf, fotoğrafın son 6 ay içinde çekilmiş, biyometrik ve fonu beyaz olması gereklidir. E-ikamet sistemi üzerinden online yapılan başvuru için ilgili şartlara sahip fotoğrafın elektronik ortamda bulunan kopyası da gerekir.
 • İkamet edilecek süre boyunca düzenli ve yeterli maddi imkâna sahip olduğunu gösterir beyan. İdare bu beyanı destekleyici belgeler isteyebilir.
 • Sigorta süresinin istenilen oturma iznini kapsayan geçerli bir sağlık sigortası.
 • Tercih edilen oturma izninin türüne ve kalma sebeplerine bakılarak idare tarafından istenen destekleyici belgeler.

Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

Çalışma izni uzatma başvurusu yapmak isteyen yabancıların uzatma başvurusu için çalışma izninin bitiş tarihinden 2 ay önce başvuruda bulunmaları gerekir. Çalışma izninin süresinin bitiminden sonra yapılan çalışma izni uzatma başvurusu  işleme alınmaz. Çalışma izninin uzatılması talebi ilk başvurudaki gibi e-devlet vasıtasıyla elektronik ortamda gerçekleştirilir. Bir yıllık kanuni çalışma süresinin bitmesinin ardından, yapılacak olan çalışma izni uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi sonucunda aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en fazla iki yıl çalışma izni verilir. Daha sonraki çalışma izni uzatma başvurularında da en fazla üç yıl çalışma izni verilebilir. Eğer farklı bir işveren yanında çalışmak üzere başvuru yapılmışsa, ilk başvuru usul ve esaslarına tabi olarak değerlendirilir.

Antalya Kumluca bölgesinde tüm çalışma ve oturma izni süreçlerinizde danışmanlık ve süreci yönetme hizmeti almak için bize ulaşın.

Call Now Button