Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olmalıdır? - Kumluca Hukuk Bürosu

boşamada mal paylaşımı
26
Haz

Yazar ugkvp

0 Yorum

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olmalıdır? Sorusunun cevabını ve boşanma davalarında yaşanan gelişmeleri detaylı bilgileri öğrenmek için metnimizi okuyabilirsiniz. Günümüzde boşanma davaları oldukça sık yaşanmaktadır. Evlenen çiftler; ilerleyen süreçlerde duygu seyrekliği, şiddet, iftira ve ihanet gibi durumları yaşadıktan sonra boşanma davaları açabilirler. Boşanma davalarından sonra birçok kişinin yaşadığı sancılı bir süreç daha vardır; boşanma davalarında mal paylaşımı. Boşanma davalarında mal paylaşımları detayları ise şu şekildedir:

Boşanmada mal paylaşımı: evliliğin sonlanmasından sonra eşler birlikte oldukları süreçte iki tarafından hak sahipleri olduğu mal, eşya, konut, altın ve para gibi yatırımlarının; adaletli ve eşit bir şekilde paylaşması anlamına gelmektedir. Mal paylaşım davası; boşanma davası süresince açılamaz. Boşanma süreci devam ediyorken; açılan mal paylaşım davası kararı için boşanma davasının nihai bir karar alması gereklidir. Açılacak ayrı bir dava kesin bir karar vermeyecektir. Eşlerin, ayrılıkları kesinleştikten sonra mal paylaşım davasının devam etmesi gerekmektedir.

Geçmiş Dönem Mal Paylaşım Davası, Yeni Dönem Mal Paylaşım Davası

Kanunlar, düzenli aralıklarla güncellenmektedir. Bu güncellememal paylaşım davasını da etkilemektedir. Mevcut Medeni Kanun’un kabul edilirlik tarihi 01.01.2002’dir. Yani mal paylaşım konusunda 01.01.202 tarihinden önceki dönme tabi olan kanunlar,  hukuki kurallar; günümüze nazaran oldukça farklıdır. Bu dönemler kendi içlerinde; Birinci Dönem ve İkinci Dönem olmak üzere ikiye bölünmektedir.  Bu dönemler şu şekilde açıklanmaktadır:

Birinci Dönem: Bu dönem 01.01.2002 tarihinden önce satılan alınan eşya, mal, ev, altın gibi unsurlar resmiyette kimin üzerine kayıtlı ise mallar ona aittir. Yani 2002 yılından önce uygulanan yasa; satın alınan mal, kimin adına kayıtlı ise onun olmaktaydı. Malların ve eşyaların üzerine kayıt olmadığı eş ise bunlar hak talep edememekteydi.

İkinci Dönem: Bu dönem günümüzde kabul edilen ve uygulanan kanunlardır. Günümüzde uygulanan kanun ise 01.01.2002 yılından sonraki dönemi kabul etmektedir. Yani mallar kimin üzerine kayıtlı ise o malların tek sahibi olduğu kanun, güncellenmiştir. Günümüzde kabul edilen mal paylaşımı ise geçmiş dönemdeki kanunlara göre farklılık göstermektedir. Güncellenen yasa ile birlikte; boşanmış çiftlerin mallarının yarı, yarıya paylaşımı esasına dayanmıştır. Yani eşler evli oldukları süreçlerde aldıkları malların kimin üzerinde olduğu önem taşımaktadır. Mal paylaşımı davasında yarı, yarıya paylaştırılmaktadır. Ancak bazı istisna durumlar bulunmaktadır, bunlara değineceğiz.

NOT: Yukarıda belirtilen geçmiş dönem ve günümüzdeki mal paylaşım davası hakkında temel bir gereklilik vardır. Evlenmeden önce alınan mallar kimin üzerineyse o mal ona aittir. Mal paylaşım davası; evlilik süresince alınan mallar üzerine kuruludur. Evlilik öncesinden alınan mal, kredi, ev, araba gibi unsurlar üstüne kayıtlı olan tarafındır.

mal paylaşımı nasıl yapılır

Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanma davasının nihai kararı vermesinin ardından; boşanan taraflar mal paylaşımını gerçekleştirmektedirler. Mal paylaşım davası görülmeye başlanırken; taraflar mal talebi için farklı talepte bulunmaktadırlar. Talepler kendi içlerinde bölünmektedirler. Bunlar Katılma Alacağı, Katkı Payı Alacağı diye bölünmektedir. Taleplerin detayları ise şu şekildedir:

  • Katılma Alacağı

Boşanma davasının sona ermesiyle birlikte ‘’edinilmiş mallara katılma rejimi’’ olarak nitelendirilmektedir. Yani katılma alacağı talebinde evlilik süresine ediniş malların yarı, yarıya bölünmesinde talep edebilmektedir. Ayrıca böyle bir yasal hak sahibidir.

  • Katkı Payı Alacağı

Katkı Payı Alacağı; eşlerden herhangi birisinin satın alınan mal üzerinde katkısı olan eşin; boşanma durumunda katkı payı talep edebileceğini belirmektedir.

Boşanma davalarında mal paylaşımı, eşlerin evlilik içerisinde bulundu süre zarfında edindiği tüm malların adaletli bir şekilde paylaşılması esasına dayanmaktadır. Bundan kaynaklı evlenmeden önce bireylerin satın aldığı hiçbir mal ya da eşya mal paylaşımı sırasında paylaşımı sağlanmaz. Evlilik sonlandıktan sonra mal paylaşımında eşit ve yarı yarıya paylaşım ön planda bulunmaktadır. Ancak bazı koşullarda mal paylaşımları yarı, yarıya sağlanmaz. Bu istisna durumlar genel olarak şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Mal paylaşımı esnasında her iki taraf kendilerine ait olan malları geri almaktadır. Yani kişilere ait olan mallar, kişilere tabidir. Karşı taraf, bu malların paylaşımını talep dahi edemez. Peki, kişisel malların gereklilikleri nelerdir?
  • Mal paylaşımında; kişisel mallara sahip olan gereklilikte ilk olarak; evlilik dışı edinilmiş mal hakları bulunmaktadır. Örneğin; bireye miras kaldıysa bunu karşı taraf talep edemez. Bir diğer örnek ise evlilik öncesinde satın alınan araç; mal paylaşımı sırasında karşı taraf, tarafından talep edilemez.
  • Taraflar, 3. kişiden aldıkları mallar; karşı, taraftan talep edilemez.
  • Kişisel eşyalara sahip olan eş’ten bu eşyaları ya da mallar; karşı, tarafından talep edilemez. Kişisel malların detayları ise şu şekildedir: satış, takas, para gibi örnekler verilebilir
  • Her iki taraf, bireysel eşyalarına ve mallarına sahip olduktan sonra ‘’evlilik içerisinde edinilmiş mallar’’ eşit bir şekilde paylaşımı sağlanır. Evlilik süresinde edinilmiş mallar ise resmiyette şu şekilde belirtilmiştir:
  • Eşlerin, birikim yaparak satın aldıkları mallar.
  • Evlilik süresinde satın alınan ev, araç vs.
  • Düzenli olarak çalışan eşin, geçirdiği iş kazası gibi bir işyerinde çalışabilecek durumda olmaması halinde; işyerinden ya da resmi kurumlardan ödenen maddi ve manevi tazminat.
mal paylaşımı nedir

Mal Paylaşım Davası Zamanaşımı

Boşanma davasının nihai karar verilmesinin hemen ardından mal paylaşım davası açılması gereklidir. Yargıtay HGH kanuna göre boşanma davasının ardında maksimum 10 yıl içerisinde açılması gereklidir. Boşanmanın ardından 10 yılı geçmesi durumundamal paylaşımı davası açmanız söz konusu değildir. Bu zamanaşımının nedeni ise süre zarfı içerisinde delil yeterliliği, bilgi eksikliği gibi adaletli bir karar almak zorlaşacaktır.

Boşanma davası duruşmaları sürerken; mal paylaşım davası açma hakkınızda bulunmaktadır. Bu durumda da mal paylaşımını sağlayacak mahkeme, boşanma davasının sonucunu bekleyecektir. Bu sayede zamanaşımı gibi bir sorunun önüne geçebilirsiniz.

Mal Paylaşımı Davasında Mal Kaçırmanın Önüne Nasıl Geçilir?

Mal paylaşım davalarında oldukça sık yaşan bir durum bulunmaktadır. Bu durum; eşlerin evlilik süresine edinilmiş mallarını art niyetle satarak, mal kaçırmaya çalışmaktadır. Daha da detaylandırmak gerekirse; boşamış olduğunuz eşiniz, sizinde pay hakkı olduğunu eşya ya da malı, paylaşım sağlanmadan satarak ortaya kaldırmaya çalışmasıdır. Örneğin; evliliğiniz süresine satın aldığınız arabayı ya da evi hemen satarak, sizlere pay verilmesinin önüne geçebilir.

Mal paylaşımında mal kaçırmayı kolaylık engelleyebilirsiniz. Evliliğiniz süresinde satın almış olduğunu mala ‘’ihtiyat tedbir’’ konulmasıyla mal kaçırmanın önüne geçebilirsiniz. İhtiyat tedbirini ise aile mahkemesine talep ile birlikte verilmektedir. Mahkemeye talep etmeniz durumuna evliliğiniz süresinde satın aldığınız malların tamamına ihtiyat tedbiri konulacaktır. İhtiyat tedbiri sayesinde mallarınızın kaçırılmasını kolay ve kesin bir şekilde çözebilirsiniz.

Mal Paylaşım Davasında Avukat

Günümüzde belirlenen kanunlarda; herhangi bir duruşma ya da dava için avukat tutma zorunluluğu yoktur. Sizler kendi talebiniz ile dava açabilir ve davanızı sürdürebiliriniz. Ancak mal paylaşım davalarında avukat tutmak sizin için akıllıca olacaktır.  Bunun sebebi ise bir üst madde de belirttiğimiz gibi el altından hakkınız olan mülk ya da mala tam anlamıyla sahip olabilmenizdir. Profesyonel bir avukat ile çalıştığınız taktirde; işlemleriniz çok daha hızlı ve güvenli gerçekleşecektir.

Yorum Yap

Call Now Button