Boşanmada Kadının Hakları Nelerdir? - Kumluca Hukuk Bürosu

boşanmada kadının hakları nelerdir
21
Tem

Yazar ugkvp

0 Yorum

Ülkemizde var olan sosyal hayat, kültürel özellikler ve maddi durum göz önüne alındığı zaman boşanan kadınların hakları nelerdir sorusu merak edilmektedir. Evli kadınlar için boşanma öncesi ve sonrasında bir takım haklı kaygılar ve belirsizlikler vardır. Bunun en temel nedeni ise birçok kadının ekonomik olarak özgür olmaması gibi yalnızca kendisi adına değil de varsa çocuğu içinde gelecek yönünden endişeler taşımasıdır. Meydana gelebilecek olan bu durumda eşi yani kocasından başka ekonomik anlamda bir kaynağı olmayan kadınlar adına çok daha zor bir dönem olmaktadır. Boşanma davasında kadın hakları için bilgili bir avukat aracılığıyla bilgi almak önemlidir. İlk olarak şu konuya değinirsek; Aile Hukukuna bakarak mevzuatta yer alan hükümler incelendiği zaman hemen hemen her konu hakkında kadının ve çocuğun koruma altına alındığını görürüz. Bizde boşanma davasında kadının hakları konusunda bilgileri sizler için derledik ve gelin hep birlikte boşanma davasına kadınların sahip olduğu haklar ve bu haklar hakkında neler talep edilebilir inceleyelim.

Boşanmada Kadının Tazminat Hakkı

Boşanmada kadın hakları arasında yer alan tazminat hakkı iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Tazminat hakkı arasında ilk olarak maddi tazminat ikinci olarak manevi tazminat hakkını görürüz. Maddi tazminat hakkı kullanımı adına gereken şey kusur oranlarını kontrol etmektir. Şayet kadın boşanma davası içinde değişiklik gösteren bir kusuru yoksa maddi tazminat talep etme hakkına sahip olacaktır. Kusuru varsa bile bu durumda diğer eşin herhangi bir kusuru varsa ona göre daha az olup olmadığına bakılır ve buna göre maddi tazminata karar verilir. Eğer kusuru varsa bile kadının boşanmada kusurunun erkek eşin kusuruna oranla daha az olması durumunda tekrar kadın maddi tazminat hakkını talep etme hakkına sahiptir. Özetle maddi tazminatın talep edilebilmesi için kadının boşanmada kusursuz yahut diğer eşe nazaran daha az kusurlu olması gerekmektedir. Boşanmada kadın hakları arasında yer alan diğer hak ise manevi tazminat hakkıdır. Bu hak ise boşanma nedeni içinde kadının kişilik haklarına direkt olarak saldırı şeklinde yapılmış olması nedeni aranmaktadır. Şayet kişilik hakları adına saldırı yapılmış taraf manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir. Bununla beraber kadının boşanmada manevi tazminat hakkını talep etmesi için kişilik hakları üzerine saldırının yapılmış olması gerekmektedir. Evlilik içerisinde aşağılama durumu, hor duruma düşürülme, hakarete maruz kalmış olma gibi durumları örnek olarak vermek yeterlidir.

kadının velayet hakkı

Boşanmada Kadının Velayet Hakkı

Herkesin bildiği gibi eşlerin çocukları mevcut ise boşanma sonrasındaki çocuğun velayet hakkının kimde bulunacağı bir sorun olarak doğacaktır. Bu noktada tarafların boşanma davası süresince kusurların oranlarına bakılmadan çocuğun menfaat haline bakılıp karar verilir. Ayrıca bu noktada önemli bir şey vardır. Oda çocuğun gelişim süreci, üstün menfaatleri ve geleceği olacaktır. Çocuğun velayeti hakkını hangi eşin alacağı konusunu mahkeme eşler arasındaki kıyaslama yapılarak karar verilecektir. Velayet hakkı verilirken eşler arasında bir kıyaslama yapılır ve bu durumda çocuğun hangi eşte daha iyi yaşam koşullarına sahip olacağı ve hangi eşte daha fazla mutlu olacağı durumlarına bakılır ve değerlendirme yapılır. Bununla beraber çocuğun yaş, ayırt etme durumu ve eğitim düzeyi göz önüne alınır ve velayetin hangi eşe verileceğine karar verilir. Burada önemli olan şey müşterek çocuğun yaşının küçük olmasıdır. Genel anlamda boşanmada çocuğun velayet hakkı kadın tarafına verilir. Şayet her küçük çocuk anne bakımına ve anne gözetimine muhtaçtır.

Boşanmada Kadının Nafaka Hakkı Vardır Türleri

Boşanmada kadının nafaka hakkı en fazla merak edilen konular arasında yer almaktadır. Kadınların nafaka hakkı büyük oranda boşanmada elde ettiği haklar arasında yer alır. Ama bu durumun bir de hukuki boyutuna bakmak gereklidir. Şayet medyada ya da medyaya yansıyan durumlar bazı durumlarda gerçek dışı olabilir. Boşanmada kadının nafaka hakkı akabinde birçok ayrıntıyı içerir. Nafaka türleri arasında yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve tedbir nafakası yer bulunmaktadır.

Boşanmada Kadının Yoksulluk Nafakası Hakkı

Adında da anlaşıldığı gibi yoksulluk durumuna düşme olayına karşılık olarak alınan nafaka hakkıdır. Boşanmada kadının yoksulluk nafakası hakkı diğer bütün nafaka halklarına göre belki de kadın için elde edilecek olan en önemli nafaka olmaktadır. Bu durumun en temel nedeni ise yukarıda da dile getirdiğimiz gibi boşanmada kadının daha çok mağdur olmasıdır. Bu sebeple boşanmada kadını merhaba yoksulluk nafaka hakkı, boşanmanın ardından yoksulluğa düşme olayına karşın kadının alacağı nafakadır.

Boşanmada Kadının İştirak Nafakası Hakkı

Boşanmada kadının iştirak nafakası hakkı boşanmanın ardından eşler arasında müşterek şekilde olan çocuğun reşit yaşa ulaşana dek velayet halkını alan eşe ödenecek olan nafaka türü olmaktadır. Müşterek çocuğun velayet hakkı kadına verilirse kadına çocuğu için harcama yaparken kullanacağı maddi destek olarak verilecek olan nafaka türüdür.

Boşanmada Kadının Tedbir Nafakası Hakkı

Boşanmada kadının tedbir nafakası hakkı boşanma davası bittikten sonra değil de yargılama süreci devam ederken kadına verilen bir nafaka türüdür. Kadının tedbir nafakası hakkı iki türlü karşımıza çıkan bir nafakadır. Kadın için tedbir nafakası, kadının boşanma davası esnasında geçim sıkıntısı yaşamaması amacıyla  verilmektedir. Bununla birlikte boşanma davası esnasında çocuğun bakımını üstlenen kişinin diğer eşten çocuğun bakımını devam ettirmek için katkı olarak tedbir nafakası talep etme hakkı da vardır.

Boşanmada Kadının Mal Paylaşımı Hakkı

Boşanmada kadının mal paylaşımı hakkı önemli konulardan biridir. Eşler arasında mal paylaşımı konusunda birbirinden farklı olan iki uygulamanın tarihleri yönüyle bakarak açıklamak gereklidir. Bu durumda 1 Ocak 2002 tarihi itibariyle Medeni Kanun’da yapılan değişiklik ile evlilik birliği dahilinde eşler için tanınmış olan haklar üzerinde değişiklik yapılmıştır. Belirtilen tarihten sonra evlenen eşlerin arasında “Edinilmiş Mal Rejimi” uygulaması yapılır. Bu uygulamaya göre de evlilik birliği dahilinde elde edilmiş olan bütün malların boşanma davasının ardından ayrı bir dava açılmasıyla beraber yarı yarıya paylaşımı söz konusu olur. Ayrıca 1 Ocak 2002 tarihinden sonra evlenmiş olan eşler arasında evlilik birliği dahilinde elde edilmiş malların bütünüyle mal paylaşımı gündeme gelir. Şayet eşler arasında evlilik 1 Ocak 2002 tarihi baz alınarak bu tarihten önce olmuş ise bu tarihe dek elde edilen mallar paylaşıma dahil olmaz. Fakat bu tarihten sonra evlilik birliği dahilinde elde edilen mallar paylaşıma tabii tutulur. Eşler arasında mal paylaşımı ile talep edilmesi mümkün olan 3 türlü alacak türü mevcuttur:

  • Katılma Alacağı
  • Değer Artış Payı Alacağı
  • Katkı Payı Alacağı

Elde edilmiş olan malların tespit edilebilmesi, kişisel sahip olunan malların paylaşıma tabi olmaması, alacak çeşitlerinin hangi şekilde hesaplanacağı ve talep edileceği konuları uzmanlık gereken ve aksi halde kişinin hak kaybına uğramasına neden olan konular arasında yer alır. Bu sebeple alanında uzman olan boşanma avukatı ve mal paylaşımı avukatı ile yola devam etmek oldukça önemlidir.

boşanmada kadının tazminat hakkı

Boşanmada Kadının Ziynet Hakkı

Boşanmada kadının ziynet hakkı talep edebilmesi boşanma davası esnasında mümkün olan bir durumdur. Bu durumda mal paylaşımı benzeri olan boşanma davasının ardından ayrı bir dava açılarak talep etmesine gerek kalmaz. Bu noktada ziynet eşyasından kasıt düğünde takılmış olan altınlar olarak düşünülebilir. Diğer bir ifadeyle yalnızca kadına takılan altınlar değil de düğün sırasında her iki tarafa takılmış olan altınlarda dahil edilir. Yani kadın ve erkek ayrı düşünülmeden düğün sırasında toplanmış olan bütün ziynet eşyalarını kadının talep etme hakkı vardır.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken tek şey; boşanmada kadının ziynet eşyalarını talep edebilmesi için bu noktada hangi ziynet eşyalarını talep ediyorsa o ziynet eşyalarına ait cins ve oranını açık bir şekilde belirtmek zorunda olması ve sonrasında oran üzerinden harcını mahkemeye yatırması gerekmektedir. Şayet ziynet eşyalarının türü ve oranı belirtilmeden ve bu duruma bağlı olarak ziynet eşyalarının miktarı oranında harç yatırımı yapılmadan mahkemede bu hak talep edilmemektedir.

Yukarı bölümde belirtmiş olduğumuz gibi boşanmada kadının hakları ve haklar kadar kadınlar açısından tanınmış olan hükümlerde vardır. Bu hükümlerin en başında kadınların iddet süresi yer alır.

İddet süresi nedir sorusunun cevabına gelirsek boşanmadan sonra kadın için yeniden evlenmesi adına verilmiş olan bekleme sürecine denmektedir. Kadının boşanma davası bittikten sonra yeniden evlenebilmesi adına konulan bu sürenin maksadı eşinden boşanmasının öncesinde ve sonrasında bu sürece denk gelen zaman zarfı içinde kadının hamile olması konusuna karşı çocuğun korunması ve babasının belli olmasını sağlamak olmaktadır.

İddet süresinin zamanı kadının boşanma davası bittikten sonra sonucun kesin olmasıyla başlamaktadır. Bununla beraber kadının 300 günlük süre bitmeden evlenmesi de mümkün bir şey değildir. Bu sürenin ne zaman son bulacağına dair birkaç durum nezdinde belirtmek gereklidir. Şayet kadının hamile olması doğumun olmasıyla beraber bu süre son bulur. Ayrıca kadın hamile değilse bu süre boşuna bu süreyi beklemesine neden verilmemesi adına mahkeme, hamile olmadığını kanıtlamış olan kadının iddet süresini kaldırmaktadır.

Yorum Yap

Call Now Button