Boşanma Davası Açma - Boşanma Bavası Süreçleri

boşanma davası açma
6
Haz

Yazar ugkvp

0 Yorum

Boşanma davasının nasıl açıldığı ve boşanma davası açma işlemleri sırasında hakkında detaylı bilgiyi öğrenmek ve bu sürecin nasıl gerçekleştiğini dair fikrinizin olması için metnimizi okuyabiliriz. Öncelikle her çift birlikte olmak istedikleri kadar, ayrılmak da isteyebilir. Bu durum günümüz dünyasında oldukça sıradan bir durumdur. Günümüzde mutlu bir şekilde gerçekleştirilen evlilikler, ilerleyen yıllarda aynı duyguyu koruyamayabilirler. Böyle bir koşulda her iki taraf; şiddet, ihanet, saygı ve sevgi gibi temel duygu yoğunluklarını hissedebilirler. Bu tür duygusal yoğunluğun baskılı olduğu durumlarda her iki taraf için ve varsa çocuklar için boşanma davasının açılması oldukça ehemmiyet taşımaktadır. Aksi taktirde ilerleyen zaman ile birlikte birçok olumsuz tablo; seyrekleşme ve yok olmak yerine hızla artacaktır. Boşanma kararı aldıysanız ve eylemlilik haline geçerseniz ilk olarak karşınıza iki faklı boşanma davası seçeneği çıkacaktır. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır;

  • Çekişmeli Boşanma Davası
  • Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davasının gerçekleşebilmesi için bazı koşullar gerekmektedir. Bunlardan ilki evliliğin bir yılı doldurmuş olması gerekmektedir. Henüz evliliğiniz 1 yılını doldurmamış ise sizde boşanmak istiyorsanız; anlaşmalı boşanma davası durumunda yer almayacaksınızdır. Boşanmanızın gerekçesiyle birlikte açtığınız boşanma davası; çekişmeli boşanma davası olarak kayıtlara geçmektedir. Prosedürler de bu iki koşula göre birkaç değişiklilik içermektedir.

Boşanma Gerekçeleri Neler Olabilir ve Bu Gerekçeler Önem Taşır Mı?

Boşanma davaları gerekçeleri; mahkemenin sağlıklı ve sürat ile karar olmasında oldukça ehemmiyet taşımaktadır. Bu gereklilikler, şu şekilde sıralanabilir; çocuğun velayeti, boşanma davasının hızını, alınacak hukuksal kararların doğruluğu ve birçok önemli koşular için ihtiyaç olmaktadır. Boşanma kararının sebepleri ise şunlardan oluşabilmektedir;

  • Şiddet
  • Aldatma
  • Psikolojik Rahatsızlıklar
  • Kişileri duygusal açıdan etkileyecek sorunlar
  • Eşlerden birisinin yüz kızartıcı suç işlemesi
  • Duygusal Yoğunluğun Seyrekleşmesi
  • Kişisel Talepler
boşanma avukatı bulma

Boşanma Davasında Gerçekleşen Süreçler

İlk olarak boşanma davasının gerçekleşebilmesi ve bu sürecin sürat ile başlaması için dilekçe yazılması gereklidir. Bu dillekçe oluşturulurken; çeşitli kanunların gerektirdiği kurallara uymak gereklidir. Dilekçenin yazım üslubu da kanunların gerekliliğiyle oluşturulmak zorundadır. Yani kişisel olarak yazabileceğiniz bir boşanma davası dilekçesi ileavukat tarafından yazılan dilekçe arasında ciddi fark bulunmaktadır. Bireysel olarak yazacağınız boşanma davası dilekçesi, gerekli merciler tarafından ret edilmesi oldukça yüksek bir ihtimaldir.

Yazılması gerektiği gibi yazılan dilekçenin ardından, dilekçe tebliğ edilir ve cevap dilekçesi gelir. Bu süreç ile birlikte dava süreci mahkemeye taşınır ve mahkeme ilk duruşmayı gerçekleştirir. Bu duruşma ön inceleme duruşması olarak kayıtlara geçmektedir. Mahkeme eşleri ve varsa çocukları da dinleyebilir. Boşanma sebebine göre gerekli deler toplanır ve esasa ilişkin beyanlar sunularak ilk aşama sona erer.  İlk aşama gerçekleştirildikten sonra süreç içerisinde istinaf ya da temyiz kısımlarına başvurabilinir. Yaşanan bu süreçler nihayete kavuştuğunda; kararlar kesinleşir ve nüfus müdürlüğünün alınan kararların işlenmesiyle son bulur.

Mahkemeye Çiftlerin Katılması Zorunlu Mudur?

Sizlerle biraz önce paylaştığımız gibi boşanma davaları ikiye ayrılmaktadır. Yukarıda bulunan ‘’Boşanma  Davası Nasıl Açılır?’’ sorusunun cevabında detayla birlikte bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları olarak ayrılan bu süreçlerde eşlerin mahkemeye katılıp, katılmamak gibi detaylarını koşullar mümkün kılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davaları da iki tarafında davaya katılıp, mahkemenin huzuruna çıkıp, boşanmak istediklerini hür ifadeleriyle beyan etmek zorundadırlar. Yani anlaşmalı boşanma davalarında eşlerden birisine temsili vekalet bulunmamaktadır.  Diğer bir yandan ise çekişmeli boşan davalarında her iki tarafında mahkeme huzuruna çıkması gibi bir gerekliliği bulunmamaktadır.

Boşanacak tarafların her ikisi için ya da tek birisi için vekil hizmeti sağlanabilmektedir. Diğer bir seçenek ise avukatların davaya katılarak, davayı takip edebilmesidir. Her iki taraf da davaya katılmadığı taktirde dava düşecektir. Bu koşullarda temel zorunlulukları olması, davayı unutması, taziye gibi acil durumların oluşmasında, davayı yenileme şansları bulunmaktadır.

boşanma davası nasıl açılır

Boşanma Davalarında Çocuğun Velayeti  Nasıl Belirlenir?

Boşanma davalarında çiftlerin çocuklarının bulunması halinde; psikolojik ve travmatik zararların en yoğununu onlar hissetmektedir. Mahkeme bu bilinç ile yaklaşarak; çocuğun gerekli temel ihtiyaçlarını, bakımını, sorumluluğunu ve eğitimini üstlenebilecek anne ya da baba’ya velayeti  verecektir.  Ayrıca çocuğun barınabilecek bir evi bulunmayacaktır. Hakim, kararları alırken çocuğun ya da çocukların üstün yararını göz önünde bulundurmaktadır. Bu yararın gerekliliği için birçok unsur bulunmaktadır. Mahkeme çocuğun velayetini belirlerken ilk olarak çocuğun yaşı, cinsiyeti, anne – baba’nın çocuklarla olan ilişkisini, her iki çiftin sosyal ve ekonomik durumları gibi birçok unsur değerlendirilmektedir.

Boşanma Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Boşanma davasının işlemelerinin çözümlendikten sonra davaya takip etmek ve dava sürecinde yardımcı olması için avukatlar önemli bir rol oynamaktadır. Hukuku göre boşanma davalarında, herhangi bir avukat tutmak zorunlu değildir. Bu süreci mahkemeler karşısında bireyler gerçekleştirebilmektedir. Lakin alanında uzman kişiler ise avukat tutulması gerekliliğini önermektedir. Bunların sebebi; hukuk diline vakıf olmak, kanunlar hakkında bilgisinin olması, gerekli müdahalelerinin zamanın yapılması, mahkemede oluşabilecek süreçleri ön görmek ve anında önlemini almak gibi mahkeme kararını belirtecek birçok önemli etken bulunmaktadır. Özellikle çocuk velayetinin alınması kararında avukatlar oldukça önem taşımaktadır. Çekişmeli boşanma dava durumlarında avukat tutmak da oldukça önemlidir. Özellikle bu tür davalarda kusurlu ve suçlu bulunan kişilere maddi, manevi açıdan birçok yaptırım yapılmasını sağlayabilirler. Kusurlu ve hatalı olan tarafın hatasına bağlı olarak 10.000 TL ve 100.00 TL arasında manevi tazminatlar hükmedilme koşulunu güçlendirebilirler. Dava açacak ya da davalı olan kişilerin bu kadar kısa bir süre içerisinde bir avukatın yapabileceği işlemleri kendi başlarına yapabilmesi mümkün değildir.

Yorum Yap

Call Now Button